Kada bi pravili listu najuspješnijih Živiničana mjesta bi u samom vrhu bilo za magistra rudarskih nauka Mehmeda Klopića. Ova godina za njega je bila posebno uspješna, a za svoj rad u RMU Banovići, Općinskom vijeću Živinice i aktivnosti u MZ Gornje Živinice dobio je niz najviših priznanja.

 Mr.Mehmed Klpić je dipl.inž.rudarstva i već 27 godina zaposlen je u Rudniiku mrkog uglja Banovići, najuspješnijeg ugljenokopa kod nas! Prošao je sve organizacione dijelove  rudnika, od separacije, direkcije-do jamskih revira. Magistar rudarskih nauka postao je 2005.godine.

 Od značajnijih priznanja koje je dobio ove godine izdvajamo: povodom Dana općine Živinie dobitnik je Pismene zahvalnice,za Dan rudara nedavno je nagrađen Diplomom zaslužni član kolektiva, za posebne zasluge i doprinos u razvoju RMU Banovići, te u povodu praznika mjesnih zajednica dodjeljivane su mu zlatne plakete i druga priznanja. Mr.Mehmeda Klopića smo upitali, koje mu je najvažnije od dobivenih priznanja u 2011.godini ?

  "Sva su mi priznanja podjednako draga i imaju svoju težinu. Mene posebno raduje da je moj rad, kako u društveno političkim aktivnostima, tako i na radnom mjestu prepoznat i da je tim povodom i došlo do dodjele priznanja. Svakako, ističem priznanje od RMU Banovići, jer sam u tom kolektivu već 27 godina i što je taj moj rad ocjenjen ovako visokim priznanjem", kaže Klopić-danas zamjenik tehničkog rukovodioca podzemne eksploatacije u RMU Banovići.

 Od kraja oktobra prošle godine Klopić je postao predsjedavajući Općinskog vijeća Živinice i zanimljivo je istaći da su od tada sjednice postale efikasnije, a po prvi puta u protekle dvije godine, kao predsjedavajući, uspio je da na Vijeću bude usvojen Budžet za naredne kalendarske goine, što ranije nije bio slučaj, a naš sagovrnik to ovako objašnjava:

  "Od kada je uspostavljena nova kolaicija SDA-SDP krenulo je na bolje, mada su neki bili mišljenja da je takva koalicija neprirodna.Iako smo druge stranke ne znači da smo neprijatelji, svi volimo BiH i to je ono što treba sve da nas spaja.Istina je da smo uspjeli dva puta usvojiti Budžet općine prije isteka tekućih godina, kada smo o tome rasrpavljali. Poznato je da se oko Budžeta najviše lome koplja, jer ima mnogo želja i ma kolikim sredstvima raspolaglali nikada sve ne možemo ugraditi u takav dokumenat".

 Mr. Mehmed Klopić je veoma ativan i u MZ Gornje Živinice, gdje ima porodičnu kuću. Tekuća 2011.godina ostaće upamćena po realizaciji nekoliko važnih projekata, kao dionica asfaltnog puta Živinice-G.Živinice, asfaltiranje 790 metara puta markom na marku za Brezik, gradnja kanalizacione mreže, rekonstrukcija niskonaponske mreže, izvršena je priprema za rasvejtu kod Osnovne škole G.Živinice, te rekonstrukcija vodovoda Pješinac.

 Na kraju ove uspješne godine mr.Mehmed Klopić upućuje čestitke:

 "Godina je bila uspješna, nastojaću da naredna 2012. bude još uspješnija, da svi zajedno bolje radimo, stvaramo i živimo životom dostojnim čovjeka. Koristim ovu priliku da svim našim građanima, ma gdje bili, čestitam i poželim sretnu Novu 2012.godinu"!/Š.G./

 

Mr.Mehmed Klopić kraj dobivenih priznanja u 2011.godini
 

Vaš komentar na članak: