Danas je održana sjednica Općinskog odbora Stranke demokratske aktivnosti A-SDA Živinice, na kojoj je razmatrano i usvojeno 4 tačke dnevnog reda: Aktuelna politička situacija u općini Živinice, Upoznavanje sa održavanjem 2.kongresa A-SDA BiH u Zenici 23.novembra 2013.godine, Izbor delegata za 2.kongres A-SDA i kriteriji za njihov izbor, te tekuća pitanja.

 Predsjednik OO A-SDA Živinice mr.Began Muhić je govorio o aktuelnostima u općini Živinice, prije svega  dešavanjima u Općinskom vijeću Živinice:

 "Poznato je da je došlo do raskida koalicije s kojom smo stratovali kada je riječ o radu Općinskog vijeća Živinice, jer je SDA željela nastaviti svoje aktivnosti u OV u koaliciji sa SDP-om. Oni su i napravili koaliciju od 22 vijećnika i smijenili su predsjedavajućeg, tj.mene i zamjenika. Imali smo namjeru teško stanje u javnim preduzećima i ustanovama, te velike gubitke koje imaju /samo je Komunalno u manjku za oko 10 miliona KM/ popraviti i preuzeti odgovornost, ali smo u tome spriječeni. Sukobili smo se oko ovlašetenja-šta je nadležnost načelnika a šta Općinskog vijeća? Mi smo htjeli spriječiti da ne dođe do koalicije SDA-SDP, jer znamo da bi u tom slučaju bilo gore po pomenuta javna preduzeća. Uspjeli smo  spriječili zaživljavanje te koalicije. Uz pomoć 6 vijećnika SDA formirali smo novu kolaiciju od 18 viječnika i izabrali smo novog predsjedavajućeg i njegovog zamjenika, pa ćemo u narednom periodu uvesti više reda u rad javnih preduzeća i ustanova", rekao je Muhić.

 Članovi OO A-SDA Živinice potom su upznati da  će se održati 2.kongres A-SDA BiH u Zenici 23.novembra tekuće godine. Upoznati su i sa odlukom o izboru i načinu izbora delegata, a prema postignutim izbornim rezultatima Živinicama pripada 28 delegata, a uz to idu još i 3 vijećnika, tako da pravo prisustva 2.kongresu ima 31 delegat. Na 2.kongresu A-SDA BiH u Zenici prisustvovaće ukupno 456 delegata.

 U nastavku rada usvojeni su zaključci prema kojima se težište aktivnosti prenosi na mjesne odbore, koji će predložiti listu delegata za Kongres, te za pozicije u javnim preduzećima  i ustanovama. Novina u budućem radu je zadatak Kadrovskoj komisiia A-SDA Živinice da napravi kadrovsku listu prioriteta aktivnijih članova ove poilitičke partije./Š.G./

Sa večerašnje sjednice OO A-SDA Živinice

 

Vaš komentar na članak: