Prljave radnje u sportu, huliganstvo, razbojništvo, navijački neredi, namještanje rezultata i ostalih negativnih događaja kulminirali su u psljednje vrijeme, što je bio povod da mladi stranke A-sda Živinice danas organizuju konferenciju za štampu.Novinarima su govorili predsjednik Izvršnog odbora omladinskog saveza A-sda Mirza Hadžić i članovi  IO Salem Jusić, Mersudin Halilović i Muharem Dropić.

  «Svjedoci smo sve češćih navijačkih nereda i nasilja na sportskim terenim, a takvo stanje je kulminiralo događajima u Širokom Brijegu, koji su za posljedicu imali izgubljen jedan mladi ljudski život, te više desetina povrijeđenih.Omladinski savez A-sda smatra da se huliganstvu u i oko sportskih terena mora stati na kraj.Krajnje je vrijeme da se donesu zakonski propisi, koji će omogućiti efikasniju borbu protiv ove problematike», rekao je predsjednik mladih A-sda Mirza Hadžić.

  Iz tih razloga mladi A-sda Živinice podnijeli su inicijativu nadležnim institucijama u BiH za hitno usvajanje Zakona o spriječavanju nereda na sportskim manifestacijama.

  Cilj donošenja Zakona, kako je istakao Hadžić, je  sigurnost gledalaca, takmičara i drugih učesnika sportskih manifestacija, te spriječavanje, suzbijanje i sankcionisanje nedoličnog ponašanja, nereda i nasilja prije, za vrijeme i poslije sportskih takmičenja.Nadalje je potrebno da se zaštite gledaoci koji se primjerno ponašajau, kao i zaštita drugih građana i njihove imovine i imovine pravnih osoba, te stvaranje uslova da sportske manifestacije što više doprinesu kvalitetu života građana, posebno mladih ljudi.

  Učesnici današnje konferencije za štampu su istakli šta je sve potrebno regulisati Zakonom pa da se uvede normalno stanje za sportske užitke, a na da to budu mejsta gdje se može izgubiti glava, kao što je sada slučaj!

  Zakonska regulativa u sportu treba sankcionisati protupravna ponašanja prije, za vrijeme i nakon sportskih takmičenja, regulisati obaveze i odgovornosti sportskih udruženja i svih koji sudjeluju u sportskim manifestacijama.Mladi A-sda naznačili su sve subjekte odgovorne za organizaciju spotskog takmičenja, te, što je posebno važno, odgovornost svakog pojedinca, kao i sankcije za protupravna ponašanja izgrednika.

   Od sportskih nereda nisu imuni ni sportski kolektivi općine Živinice, gdje se takođe dešavaju nesportski izgredi., o čemu je govorio i Muharem Dropić:

   «Svakako da ima nereda i na našim terenima i da to treba što prije eleminisati.Sramotno je da vlasti godinama ništa ne poduzimaju i da nam se time sporet srozava.Huliganstvo kakvo je nedavno bilo u Širokom Brijegu ne bi se smjelo ponavljati.Terene treba prepustiti istinskim ljubiteljima sporta i udaljiti politiku iz klubova, jer vidimo do čega nas je dovela»./Š.Gadžo/

Sa press konferencije mladih A-sda
 

Vaš komentar na članak: