Tržni centar Aden Živinice pokrenuo je aktivnosti za pomoć socijalno ugroženih kategorija stanovništva, po uzoru na još neke gradove u BiH. Riječ je o akciji "Hljeb/kruh za kasnije“. Građani koji svakodnevno u ovom prodajnom objektu kupuju namirnice i druge potrebne proizvode imaju mogućnost kupiti hljeb, potom ga ostaviti u određeno mjesto ili korpu na izlazu sa blagajničkog dijela i time će omugućiti socijalno ugroženim osobama  da hljeb uzmu besplatno iz korpe.

 Direktor Tržnog centra Aden Šefket Salihodžić ističe da građani rado prihvataju ovu inicijativu:

 "Još jednom se pokazuje da građani suosjećaju sa onima koji nisu u stanju sebi obezbijediti uslove za normalan život, tako da ovih tri dana, od kada je počela akcija kupovine "Kruha/hljeba za kasnije", imamo popunjenu korpu hljebom za pomenute kategorije. Dnevno se u korpi sabere oko 20 hljebova, a nadam se da će se ta količina povećavati kada još više građana sazna za takvu mogućnost. Osobe u stanju socijalne potrebe takođe trebaju biti upoznate sa ovom akcijom i da dođu u naš Tržni centar i uzmu  hljeb za sebe. Nije im potreban nikakav dokumenat i niko ne provjerava njihovo socijalno stanje", kaže Salihodžić.  

 Akcija "Hljeb/kruh za kasnije" sigurno će pomoći mnoge da prežive, jer je hljeb osnovna životna namirnica, pa bar da im to neko može obezbijediti!/Š.G./

Građani rado podržali akciju kupovine  hljeba za ugrožene osobe

Korpa za odlaganje  hljeba, koji je i danas na raspolaganju osobama u stanju socijalne potrebe
 

Vaš komentar na članak: