„Očistimo svijet“ je međunarodni projekt zaštite životne sredine zamišljen da ujedini volontere širom svijeta u jednoj akciji kako bi iskazali brigu za našu lokalnu životnu sredinu. Učešćem u aktivnostima čišćenja građani mogu istovremeno da ostvare i trenutne rezultate (čišćenje određene lokacije) i trajne promjene u svojim lokalnim sredinama.

 35 milijuna volontera u 130 zemalja svake godine,  čini je jednom od najvećih ekoloških kampanja u svijetu. Kampanja na temu: „ Naše mjesto … naša planeta … Naša je odgovornost“  ističe kako lokalne akcije – poduzete u u svakoj zajednici i volonterski uključeni u Clean Up World aktivnosti – ima globalni utjecaj.

  2012 je UN-ova Međunarodna godina saradnje . Clean Up World potiče članice organizacije da rade u suradnji s lokalnim vlastima, agencijama i zajednicama kako bi zdravlje i dobrobit našeg planeta i njegovih ljudi bilo prioritet.
   
 Odred izviđača „Duga“ – Tuzla je na osnovu svojih kontinuiranih akcija na zaštiti životne sredine, 2008. g. je primljen u članstvo međunarodne ekološke kampanje  „Očistimo svijet“  (Clean Up the World).

  Koncept projekta „Očistimo svijet 2012“ je jednostavan. Aktivnosti čišćenja izvršavaju grupe volontera zajedničkim radom u svojoj lokalnoj zajednici (škola, mjesna zajednica, park, javne površine oko stambenih zgrada, rijeka, jezera puteva… Također,  aktivnosti za poboljšanje okoliša mogu uključiti sadnju stabala, očuvanje voda ili podizanje ekološke svijesti i obrazovne inicijative.

 Mjesto čišćenja određuju same grupe građana, a  lokacije treba odabrati na osnovu  zajedničkog dogovora, kako bi sama aktivnost  doprinijela da građani više vode računa o svojoj lokalnoj životnoj sredini na trajnoj osnovi.

  Kampanja „Očistimo svijet 2012“ je zamišljena da se realizira u svim općinama Tuzlanskog kantona, a u svakoj lokalnoj zajednici  bilo koja neformalna grupa građana, udruženje građana, škola…  koja želi da podrži ovu kampanju može se registrirati u Organizacionom odboru (OI“Duga“) gdje će potom dobiti elaborat i vodič sa uputama o načinu izvođenja akcije.

 Po završetku akcije čišćenja, svaka grupa građana dostavlja izvještaj sa slikama Organizacionom odboru, nakon čega se sumiraju rezultati kampanje (broj učesnika i lokacija, prikupljeni otpad), a zajednički izvještaj sa prilozima dostavlja se potom u sjedište međunarodne  kampanje „Očistimo svijet“ (Australija).
             
 Za svaku grupu, NVO i školu osigurana su Priznanja, medijska promocija, a za najaktivnije članove i nadzornike lokalnih mjesta izvođenja akcija po završetku Kampanje biće upriličen zajednički Eko-izlet u Osijek.
               
 Clean Up World se organizuje u partnerstvu sa Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih naroda (UNEP) od 1993. g. , a Svjetska organizacija izviđačkog pokreta (WOSM) uključena je u ove aktivnosti od 2008. g.

 Međunarodne ekološka kampanje  „Očistimo svijet 2012“  (Clean Up the World) podržana je od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona./OI Duga Tuzla/

Sa akcije čišćenja lokaliteta jezera Modrac kod Kiseljaka
 

Vaš komentar na članak: