Udruženje RESPEKT Živinice već sa trećom generacijum maturanata srednje škole realizuje  projekat ozelenjavanja grada, s ciljem poboljšanja ekološke slike našeg grada i osvješćivanja  javnosti o značaju koje drveće ima za čovjeka i  sredinu u kojoj živimo.
 
  U okviru projekta maturanti Gimnazije Živinice će u dvorištu svoje  škole zasaditi stabla generacije, kao simbol i podsjećanje na  najljepše životno doba koje su zajedno proveli u toku svog srednjoškolskog obrazovanja, a nakon toga  maturanti će zajedno sa građanima učestvovati u akciji ozelenjavanje gradskih površina oko stambenih zgrada i tako dati doprinos ljepšem izgledu našeg grada.
 
  U toku i nakon sadnje biće organizovano druženje građana i potpisivanje peticije općinskim vlastima za više zelenila i parkova u gradu. Na ovaj način želimo  skrenuti  pažnju na probleme zaštite okoline,  dati svoj doprinos u ozelenjavanju grada i dati pozitivan primjer i poticaj svim drugim građanima  da se uključe u slične akcije. Istovremeno, želimo poslati svoju poruku vlastima da više pažnje posvete svakodnevnim, egzistencijalnim potrebama građana,  u šta spada i osiguranje zelenila i parkovskog prostora za odmor i rekreaciju djece i odraslih.

  "Ove godine imamo posebno zadovoljstvo da ćemo projekat realizovati zajedno sa neformalnom grupom mladih koji će istog dana, uz podršku Fondacije Mozaik urediti dio površine a drugi dio će urediti Udruženja RESPEKT uz podršku Ministartva za prostorno uređenje i zaštitu okolice. Na taj način sinergijom dva projekta i zajedničkim radom svih nas uredit će se cjelokupna površina, kao jedan kompleks koji će značajno doprinijeti ljepšem i ugodnijem životu naših građana. Ukupno će biti zasađena 64 višegodišnja sadnica različitog parkovskog  drveća",rekla nam je Dehva Hamzić-vođa Respekta.                           

  Sponzori projekta su  Merkator BiH i Čevabdžinica Bulevar Živinice, koji će učesnike akcije i građane počastiti svojim proizvodima i doprinijeti ugodnijem druženju građana u toku akcije.
 
  Realizacija projekta planirana je za četvrtak, 4.oktobar  između 9 i 15 sati.

Sa prošle akcije postavljanja sadnica

 

Vaš komentar na članak: