Škola stranih jezika Alphabet u Živinicama uvela je savremene metode u nastavi, koje garantuju uspjeh polaznicima. Novina u radu je i uvođenje novih uzrasnih grupa. Tako je uvedena prva grupa za učenike koji pohađaju niže razrede osnovne škole, od I do IV razreda i druga grupa za osnovce i srednjoškolce i to za učenike od osmih razreda i srednjođškolce. Za obje ove grupe polaznici uče njemački ili engleski jezik, zavisno za koji se strani jezik opredjele.

 Profesora Damira Brčaninovića ističe da postoji veliko interesovanje za učenje stranih jezika u našem gradu:

 "Osim što smo organizovali strane jezike za odrasle, sada i mlađe kategorije imaju mogućnost da uče strane jezike. Mada oni uče jezike u osnovnim i srednjim školama ipak mi nudimo nešto više, da najsavremenijim metodama  polaznici dolaze do znanja i da tako lakše i brže savladaju strani jezik.U krugu naših iunteresovanja su njemački, engleski, francuski, turski i arapski jezik. Za sve jezike imamo stručne predavače i moderno opremljn prostor sa najsavremenijim audio-vizuelnim nastavnim sredstvima, gdje je uspjeh zagarantovan! Radimo sa manjim grupama, a nastavni planovi i programi su odobreni od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Po završetku kursa polaznici dobivaju validne certifikate. Alphabet ima dugu tradiciju, a osim naše škole u Živinicama postoje još u Sarajevu i Kalesiji".

 Cijena za prvu i drugu grupu na mjesečnom nivou iznosi 35 KM i u tu cijenu su uračunati udžbenici, radne sveske  i audio vizuelna nastavna sredstva. Praktično polaznici dolaze na kurseve praznih ruku i sve što trebaju imaju u učionici.Budući da je jezička raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni element bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Evrope promoviše višejezičnost u cijeloj Evropi. Otuda je značaj otvaranja Škole stranih jezika Alphabet u Živinicama toliko važniji, a to su mnogi prepoznali i redovno pohađaju nastavu koja se za odrasel organizuje dva puta sedmično, a za učenike u dane vikenda.

 Osim pomenutog u Alphabetu nude posebne individualne metode učenja, tj.ubrzane kurseve, što se dogovara sa potencijalnim kandidatima. Škola Alphabet nalazi se kraj Gradskog bulevara, u stambeno poslovnom bloku 1. Više informacija na web stranici: www.alphabet.ba/zivinice

Alphabet-polaznici na času engleskog jezika

 

Vaš komentar na članak: