Među građanima Živinicama kojima je neophodna pomoć za liječenje je i Jasminka Selimović, sto postotni invalid, sa teškim oboljenjem bubrega, zbog čega je podvrgnuta hemodijalizi, koja je održava u životu.

 Osim pomenutog oboljenja izražene su joj srčane smetnje sa povećanim pritiskom i oboljenjem štitne žlijezde.

 Kako se radi o hroničnom oboljenju bubrega preporuka ljekara je u transplantaciji bubrega, a za takav zahvat potrebno je 100 hiljada KM.Transplantacija bi se obavila u Fracuskoj!

 Jasminka pripada kategoriji prognanih osoba i smještena je u izbjegličkom nasleju Karaula u Živinicama, penzioner je sa najnižim primanjima, uz to živi u petočlanoj porodici u kojoj niko nije zaposlen.

 Mole se svi ljudi dobre volje da pomognu svojim novčanim prilozima, kako bi se sakupila potrebna sredtva za transplantaciju bubrega i time spasio život Jasminki Selimović.

 Svoje priloge možete uplatiti kod Uni kredit banke dd Mostar, na ime Jasminka Selimović, Ul.Modračka 4, naselje Karaula 75 270 Živinice.
IBAN:BA 39 3386 4028 3180 7761 ACC 45117261101 ZV10(devizni račun)

Jasminka Selimović u Centru za hemodijalizu DZ Živinice
 

Vaš komentar na članak: