Nedžad Pirić iz Banovica je kao dvanestogodišnjak i učenik V Razreda OŠ Banovići 6.07.2006. godine imao tešku operaciju kičme (Tumor na L1 L2) dijagnoza: St post laminectomia L1 et L2, St post ablationem tuboris regio L1 et L2. Operacija je prouzrokovala velike posljedice, ali njegova mladost i borba za životom svih ovih godina dovele ga je  u fazu da može hodati, ali je i dalje prisutna zavisnost od pomoći drugih za obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti.

  Teška operacija je ostavila posljedice na osjećaj za ravnotežu i slabost lijeve strane, oštećenje neuroloških potreba. S’obzirom da postoji strah i da je prošlo 6 godina obratili smo se klinici NEURO VITA u Moskvi (Rusija), koji su pogledali dokumentaciju Nedžada Pirića i donijeli slijedeči zakljucak- da Nedžad može da dođe na kliniku radi liječenja matičnim ćelijama.

  Usledila su 3 (tri) odlaska u Rusiju (Mokswa), gdje su se pokazali rezultati, ali liječenje mora da se nastavi da bi bilo što uspješnije.

  Ukupno liječenje matičnim ćelijama u Russiji Klinika NEURO-VITA(Moskwa) iznosi 60.000 €, slijedeći odlazak je u Februaru naredne godine, za koje je potrebno sakupiti 8.500 €. Kao sto se može vidjeti ovi tretmani su izuzetno skupi, a sve do sada smo uz pomoć porodice, rodbine i prijatelja uspjevali da prikupimo novčana sredstva.

  U ovom trenutku i obzirom na okolnosti to je nemoguće, pa se obraćamo za pomoć svim ljudima dobre volje, koji mogu da pomognu uplatom na slijedeće žiro račune:

Žiro-Račun u KM: 1321302002978213
Pirić Hedija-Banovići, Podgorje b.b

SWIFT:TBTUBA22
Broj partije deviznog računa:103363764
IBAN broj racuna korisnika:BA391321310336376447

Naziv banke korisnika: NLB TBT d.d Tuzla MARŠALA TITA 34
Pirić Hedija
Banovici, Podgorje b.b
Bosna i Hercegovina

POMOZIMO NEDŽADU PIRIĆU DA ŽIVI ŽIVOT DOSTOJAN NJEGOVE MLADOSTI

Nedžad Pirić
 

Vaš komentar na članak: