Visoko-Jelah,16.januar- Kompanija AS iz Jelaha postala je vlasnik ukupno 83,93% dionica kompanije Vispak Visoko dd nakon zaključenja tender ponude za kupovinu preostalih 61,88 % dionica koje su bile u vlasništvu malih dioničara i fondova.

  Na osnovu Zakona o tržištu vrijednosnih papira i Zakona o preuzimanju dioničkih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine te Rješenja o odobrenju tender ponude od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, kompanija AS Jelah  je 15.12.2010 dala obaveznu tender ponudu za kupovinu  61,88 % dionica po cijeni od 7 KM po dionici.

 “Kompanija AS Jelah je veoma zadovoljna jer je uspješno završila tender za kupovinu dionica na koji se odazvao 121 dioničar koji su nam prodali ukupno 45,81% dionica .U proteklih mjesec dana smo radnicima Vispaka isplatili 3 zaostale plaće te radili na rješavanju drugih problema i analizirali poslovanje. Pred nama je sada zadatak da dodatno razvijamo Vispakove brendove poput Zlatne džezve, Esspresso kafe,Stampi krema i drugih ali i da radimo na povećanju obima proizvodnje i izvoza",istakao je Rusmir Hrvić,direktor Vispaka.

  "Posebno želimo zahvaliti medijima koji su profesionalno i pozitivno izvještavali o ovom procesu i vlasničkom povezivanju naših kompanija stavljajući ga među najvažnije privredne događaje u 2010.godini u BIH, ali zahvalnost dugujemo i dobrom prijemu i podršci kod lokalne zajednice i općinskih vlasti u Visokom, kaže Hrvić /slika na naslovnici/.

  Kompanija Vispak Visoko je prepoznatljiva po najjačim domaćim brendovima a kompanija AS Jelah je jedan od vodećih proizvođača konditorskih proizvoda sa jakom distribucijskom mrežom i sa zavidnim stupnjem tehničko-tehnološke razvijenosti proizvodnih procesa./Lejla Brčaninović/

Vaš komentar na članak: