Asocijacija studenata Pravnog fakulteta (ASPF) Univerziteta u Tuzli nevladina je organizacija i prva registrovana asocijacija pomenutog fakulteta. Upisana je u Registar udruženja Tuzlanskog kantona krajem 2009. godine.

  Predsjednik Asocijacije je Semir Salihović. Prostorija koja je dodjeljena Asocijaciji trenutno je u pripremi, izvode se završni radovi. Za dobivanje vlastite prostorije pobrinili su se dekan Pravnog fakulteta Hajro Kofrc i viši asistent Zlatan Begić. Asocijacija je osnovana sa ciljem zalaganja:

  -za potpuno ostvarivanje prava studenata u okviru nastavnog, nuačnog, naučno-istraživačkog, socijalnog i društvenog procesa;

  -za slobodu naučnog, nastavnog i obrazovnog procesa;

  -za učešće studenata u procesu kretanja i realizovanja programa rada fakulteta;

  -uključivanje u evropske i svjetske tokove rada studenata.

  „ ASPF formirana je kao udruženje koje zastupa interese studenata na stručnom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom području, te u tom pogledu želimo inicirati neophodnu saradnju sa drugim udruženjima studenata", kaže jedan od članova Asocijacije Juso Hamzić.

  Zalažemo se za uspostavljanje saradnje i aktiviranje mladih osoba i njihovo učešće u rješavanju problema s kojima se susrećemo tokom studiranja i stručnog usavršavanja, ali i problema s kojima se svakodnevno susreće društvo i pokušaj rješavanja istih.“

  Do sada je Asocijacija organizovala nekoliko predavanja za studente Pravnog fakulteta koja su od izuzetno važnog značaja za sam proces studiranja ali i za buduće profesionalno zanimanje. Ono čemu su sada najviše posvećeni je otvaranje WEB stranice. Krajem marta organizovali su posjetu Novom Sadu.

  „ Mislim da bi se svi studenti pravnih fakulteta u BiH trebali povezati i razmjenjivati dosadašnja iskustva ali i ideje za budućnost kroz organizovanje zajedničkih radionica, seminara i druženja, ali u okviru zajedničkog projekta na nivou BiH", istakao je predsjednik Izvršnog vijeća ASPF Dražan Divković.

   Pravni fakultet je uspostavio saradnju sa kantonalinim Tužilaštvom Tuzlanskog kantona i Advokatskom komorom FBiH.„Jedan od ciljeva Asocijacije je nastavak te saradnje čime se omogućava dodatna edukacija i praksa studentima, kaže članica Jasenka Beganović. Nastojat ćemo uključiti veći broj studenata u svoje projekte te svakako uticati na poboljšanje studentskog standarda.“

  Upitali smo i dekana za mišljenje o Asocijaciji i njihovom radu.
 „Njihovo djelovanje je aktivno, pozitivno i usmjereno optimalnom ostvarenju prava studenata koje predstavljaju", rekao je dekan Kofrc.
Odnosi sa Menadžmentom fakulteta su intenzivni. Istina, ponekad nemamo potpunu saglasnost u gledanjima na pojedina pitanja, probleme, što je sasvim normalno. Nedvojbeno, kao dekan izražavam puno zadovoljstvo činjenicom da se radi o studentima kojima se svi možemo ponositi.“
 
  Što se tiče materijalno-finansijske situacija i sam dekan nam reče da se ne može uvijek odgovoriti njihovim potrebama. No, svakako da njegova pomoć i podrška neće izostati ukoliko nađe mogućnost. Predsjednik Izvršnog vijeća Divković kaže da se uglavnom finansiraju iz vlastitih projekata.
 
  „Smatram da mladi ljudi mogu mnogo uraditi i doprinijeti da se cjelokupna situacija u našem društvu popravi, ali je zato neophodna saradnja svih asocijacija studenata i mladih osoba koje ih predstavljaju, da bi u konačnici došli do cilja i ostvarili potrebnu saradnju", dodao je Hamzić.

Asocijacija ima snagu, a Pravni fakultet budućnost!/Merila Bedić/

Rukovodstvo Asocijacije studenata Pravnog fakulteta u Tuzli
 

Vaš komentar na članak: