U RMU Banovići u pogon je pušten novi transportni sistem za dopremu repromaterijala u jamu. Ovim investicionim zahvatom vrijednim preko 3 miliona KM, započeta je modernizacija jamske proizvodnje za koju Rudnik u naredne dvije godine planira uložiti preko 20 miliona maraka. U rad je puštena i savremena metanometrijska stanica te sistem elektronskog praćenja rada u površinskoj i podzemnoj ekspoataciji i seperaciji uglja u RMU Banovići.

   Transportni sistem za dopremu repromaterijala u jamu za potrebe „Podzemne ekspoatacije uglja“, metanometrijska stanica kao i sistem elektronskog praćenja rada u površinskoj i podzemnoj ekspoataciji i seperaciji uglja u RMU Banovići usmjerena je u prvom redu ka humanizaciji rada i većoj sigurnosti preko 600 uposlenika u jamskoj proizvodnji. Ovim investicijama stvoreni su preduslovi za uvođenje širokog mehanizovanog čela. Poslovna politika RMU Banovići uvijek je bila vezana za ulaganje u tehnologiju. U periodu od 2005. godine u modernizaciju je uloženo preko 60 miliona maraka. A narednih godina bit će uloženo preko 20 miliona maraka.

  Rudnici mrkog uglja Banovići su okosnica privrednog razvoja općine Banovići i Bosne i Hercegovine. Dosadašnjim poslovnim rezultatima ovog rudnika kao i onim koji će se desiti u budućnosti otklonjenjene su dileme oko opravdanosti izgradnje kapitalnih objekata Termoelektrane Banovići i Tvornice cementa u Banovićima. RMU Banovići u sljedećoj godini planiraju i nabavku kombajna za izradu prostorija, čime će se izbaciti upotreba eksploziva, koja je trenutno metanska.

  Ova ulaganja pokazuju da je Rudnik Mrkog uglja Banovići dostojan predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj Asocijaciji proizvođača uglja “Eurocoal”./E.Dubičić/

Vaš komentar na članak: