U Mjesnoj zajednici Bašigovci čine velike napore na gradnji potrebne infrastrukture i tokom prošle godine postigli su značajne rezultate. Gradili su se puteve, vodovode i ostale potrebne objekte, o čemu predsjednik Savejeta MZ Bašigovci Semir Butković kaže /slika na naslovnici/:

 
  „Vodosnabdjevanja kao prioritet bio je na prvom mejstu, posebno snabdijevanje vodom sa izvorišta Toplica, gdje smo vršili rekonstrukciju sekundarne i primarne mreže. Mada smo  2011. godine u Budžetu općine Živinice imali planirana sredstva od 50 hiljada KM  za nabavku materijala i rekonstrukciju vodovoda Toplice, taj zadatak  smo realizovali najvećim dijelom prošle godine, kada je isporučena dogovorena količina materijala za rekonstrukciju vodovoda, koji smo ugradili  u vlastitoj režiji, te se za te poslove nisu izdvajala sredstva. Zahvaljujući naporima Savjeta MZ i Odbora za vodovod, svi potrošači su uredno snabdjeveni vodom za piće tokom cijele protekle godine“, kaže Butković. 
 
  Na području  Bašigovaca  postoji  i vodovod Crvena vodica koji snabdjeva 35 domaćinstava u visinskim zonama ove Mjesne zajednice, koji se redovno održava i obavljena je neophodna rekonstrukcija.
 
Dug spisak urađenog
 
  Dug je spisak urađenog u protekloj godini, a evo  značajnijih aktivnosti: urađen je projekat rekonstrukcije niskonaponske elektroenergetske mreže, tri dionice rasvjete, koje su  finansirane po sistemu "marka na marku". Urađene su tri dionice asfaltnog puta ukupne dužine oko 1, 7 km, takođe je  finansiran "marka na marku".
 
  Značajna pažnja poklanja se razvoju turizma i sporta, o čemu Butković kaže:
 
  „Jedan od glavih projekata je bio nastavak uređenja Rajskog jezera, gdje je uređen treći dio plaže, postavljena nekropola stećaka, takođe je uređen dio puta do buduće lovačke kuće. Naš Nogometni klub Slatina okuplja veliki broj mladih i činili smo napore na uređenju  svlačionica,  kupatila, ograđivanju stadion, te gradnja pomoćnog stadiona. Uz pomoć Savjeta MZ Bašigovci uspješno je organizovan i memorijalni turnir Džemal Mešanović Džo, kao i takmičenje u kupu općine Živinice“. 
         
Nastavak radova na infrastrukturi
 
  Za ovu godinu Savejt MZ Bašigovci takođe je uradio plan aktivnosti na daljoj gradnji potrebne seoske infrastrukture. Tako će se raditi na rješavanju problema prostorija MZ i područne ambulante, završetak radova na rekonstrukciji niskonaponske električne mreže, realizacija  projekta kanalizacione mreže,  asfaltnog puta Snice – Delići i  Kop – Jezero.
 
  „Osim pomenutog nastavićemo rekonstrukciju primarne i sekundarne vodovone mreže izvorišta Toplica, te  ulične rasvjete, izgradnja pješačke staze, popravke kolovoza i što je posebno važno obaviti kvalitetnu promociju Rajskog jezera, kao turističkog kompleksa“./Š.Gadžo/
  
 

Vaš komentar na članak: