Danas je u Tuzli organizovana press konferenciju  u povodu održavanja Okruglog stola na temu “Kreiranje okolišnih politika u lokalnoj zajednici ”.

   Novinarima su govorili Sabina Jukan, nacionalna koordinatorica BELLS pokreta u BiH, Mehmed Cero, pomoćnik ministra u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Rado Pejić, vijećnik HDZ-a u Općinskom vijeću Tuzla Nazim Ibrahimović, vijećnik NSRzaB u Općinskom vijeću Tuzla, Edis Bajić, vijećnik SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Rafo Jozić, vijećnik SDP-a u Općinskom vijeću Tuzla, Suad Žilić, vijećnik SzaBiH u Općinskom vijeću Tuzla i Mirnes Ajanović, predsjednik BOS-a.

 Učesnici su istakli potrebu istrajavanja  na uređenju okolišne politike, kao jednog od bitnijih faktora očuvanja zdrave prirodne sredine, te iznijeli niz  štetnih odluka koje ne doprinose tom cilju.U cilju doprinosa realizaciji navedene teme dajemo skromni doprinos objavljivanjem Bellsovih stabdarda!  

 BELLS STANDARDI ZA ZAŠTITU SREDINE

  Ekološki politički sandardi su vodič  za kreiranje zelenih politika  stranačkih i izbornih programa, vodič za  lidere i liderke zakonodavne i izvrsne vlasti na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou a koji za cilj imaju da obezbede održivi razvoj zajednice i bolji kvalitet života građana.

Deset BELLS standarda za zaštitu i unapređenje životne sredine

    * Uključivanje evropskih vrijednosti održivog razvoja i životne sredine u svoj politički program i sve izborne programe  na nacionalnom,  regionalnom i lokalnom nivou.

    * Davanje veće važnosti politici životne sredine tako što  pitanja životne sredine se tretiraju ravnopravno sa socijalnom, ekonomskom i bezbjednosnom politikom, obezbedjujuci tako preduslove za održivi razvoj;

    * Jedan od prioriteta u političkom djelovanju stalno usklađivanje nacionalnih politika životne sredine i održivog razvoja sa politikama Evropske unije, kao i usvajanje i ratifikacija međunarodnih dokumenata koji se odnose na životnu sredinu, postavljajuci akcenat na efikasno sprovodjenje istih;

    * Obezbjeđivanje čvršće i kontinuirane saradnje i dijaloga sa organizacijama civilnog drustva, ukljucujuci nevladine organizacije,  stručnu javnost i ostale zainteresovane strane;

    * Aktivan rad na stvaranju  ambijenta  za otvaranje i funkcionisanje zelenih poslova, ;

    * Parlamentarno i stranacko djelovanje i usmjereno na unapređenja kvaliteta životne sredine i obezbjedjivanju uslova za održivi razvoj, uključujući i smanjenje negativnih uticaja razvoja drugih sektora (poljoprivrede, saobracaja, energetike, rudarstva i dr.) na odrzivost zivotne sredine;

    * Djelovanje u cilju obezbjeđivanja uslova za realizaciju višegodišnjih akcionih programa za zivotnu sredinu i odrzivi razvoj, na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, ukljucujuci i ulaganje u obrazovanje, obuku i naučna istraživanja u ovim oblastima,

    * Ličnim primjerom isticnje i aktivno zagovaranje programa zastite i unapredjenja zivotne sredine, kroz odrzivo koriscenje prirodnih resursa, pospješivanje programa reciklaže i odrzivog upravljanja otpadom, odgovornu potrosnjom energije i vode, pospjesivanjem zelenih javnih nabavki, edukacijom članstva, primjenom u praksi politika i zakona zivotne sredine i odrzivog razvoja, promovisuci odgovornim odnos prema životnoj sredini i klimatskim promjenama,  zdravlju i  buducim generacijama,

    * Zalaganje da se pitanja životne sredine uključuju i u druge sektorske politike ostvarivanjem međusektorske saradnje, cime se ostvaruju uslovi za odrzivost zivotne sredine i odrzivi razvoj,

    * Kao imperativ političkog djelovanja primenjivanje principa Arhuske konvencije (pristup informacijama, učesće javnosti u odlučivanju i pristup sudstvu po pitanjima životne sredine).

Sa današnje press konferencije u hotelu Tuzla
 

Vaš komentar na članak: