U Živinicama je 4.jula potpisan ugovor sa predstavnicima firme Štrabag o nastavku realizacije projekta biloškog tretmana otpadnih voda, koji će koštati 5,250 miliona KM. Kako je doovoreno, tako je i učinjeno pa je realizacija projekta već započela, ulaskom mehanizacije na lokalitet ušća Oskove u Spreču.

 Općinski načelnik mr.Hasan Muratović je prilikom potpisivanja ugovora rekao da realizacija  projekta biološkog tretmana otpadnih voda ne bi bila moguća bez učešća Svjetske banke.

 "Poznato je da smo u prvoj fazi izgradili mrežu kolektora, potom odjeljenje mehaničkog tretmana otpadnih voda i sad je pred nama realizacija treće faze- biološkog tretmana otpadnih voda, što je savršenstvo u ovoj oblasti. Kada se završi i ova, posljednja faza tretmana otpadnih voda, živinička kanalizacija će će biti prečišćena do savršenstva, tako da ćemo jezero Modrac pretvoriti u resurs pitke vode", rekao je Muratović.

  To znači da će čista voda Modraca biti od 4.jula 2014.godine, tj. za jednu godinu od potpisivanja Ugovora, kako je dogovoreno!/Š.G./

Vaš komentar na članak: