Poduzetništvo u našem gradu  bilježi blagu ekspanziju, pa je broj malih i srednjih preduzeća sve veći.Jedan od najbitnijih faktora uspješnosti rada firmi je informacioni sistem. Međutim, naša preduzeća nisu ostala imuna na ulazak stranih tehnologija iz ove oblasti.Poslovna obrada podataka koji služe menadžemntu firme za obavljanje poslovanja preduzeća morala bi biti prilagođena   potrebama naših preduzeća, a ne onog što nude stranci.
 
  Strane informacione tehnologije nisu primjerene načinu funkcionisanja naših preduzeća, uopšteno definišu tehnologiju  rada, ne sadrže u svojim procesima organizacionu strukturi preduzeća u koje se uvode, krute su  za izmjene i izmjene veoma mnogo koštaju,  dok su znatno povoljnije s praktične strane gledišta informacioni sistemi naših stručnjaka, fleksibilniji su za primjenu, autori su ‘pri ruci’ za nadogradnju i za izmjene itsl.

   Jedan od takvih domaćih IS je RuRiP (računarsko upravljanje robama i proizvodnjom), čiji je autor informatičar Edhem Selimović:
 
   «Neke firme u našem gradu već su se opekle uvođenjem stranih informacinih sistema u svoje poslovanje, zbog čega često dolazi do problema u radu, što ima dalekosežne posljedice po uspješnost poslovanja preduzeća.Ti informacioni sistemi nisu, da tako kažem, prilagođeni potrebama naših preduzeća, jer su uopšteni, glomazni, načičkani sa nepotrebnim procesima sa ciljem da putem bljeska ostave dojam itsl. Mi imamo vrsne domaće stručnjake, koji su u stanju uraditi najsloženije IS veoma kvalitetno i za mnogo manje novca od stranaca», objašnjava Edhem  Selimović.
 
   Prema riječima Selimovića ovaj IS ima dugu tradiciju u primjeni, tako da je tehnološki savršen a otklonjeni su svi bugovi /greške/. Informacioni sistem je sastavljen od bezbroj modula. Svi moduli čine jednu cjelinu, jer svi procesi u koje tretiraju moduli su integrisani.

   Informacioni sistem RuRiP je rađen sa razvojnim alatom Clarion6.3, baza podataka TPS i relacione baze; MS SQL server 2005, MySQL, Firebird.

   Autor RuRiP-a Edhem Selimović objašnjava prednosti domaćih projekata informacionog sistema , neophodnog za uspješan rad firmi:
 
   «S obzirom da portal zivinice.ba stiče sve veću popularnost među čitaocima, kao i firmama koje se rado reklamiraju na našem gradskom portalu,  iznosim prednosti domaćih informacionih sistema, kako bi se i čitaoci, ali i biznismeni s tim bolje upoznali, jer objektivno cijeneći, radi se o materiji koja nije toliko raširena i poznata.
 
   U toku je izrada novog informacionog sistema RuRiP – računarsko upravljanje robama i proizvodnjom.
Nova verzija (8) sadrži slijedece novine:

   Proizvodnja – cijene koštanja materijala sirovina i drugih resursa koji ulaze u prozvodnju, po sistemu LIFO, FIFO i prosječne cijene, usavršavanje normativa za finalni proizvod, gubici na materijalu, rastur i tls. u fazi proizvodnje,
  Trgovina – dogradnja sistema obračuna troškova nabavne cijene robe, po sistemu LIFO, FIFO i prosječne cijene, pojednostavljenje procesa prijema robe od dobavljača i predisponiranja roba, unapređenje prijema robe u veleprodajne i maloprodajne objekte, uvodjenje mobilnih uredjaja za pracenje zaliha, izrada popisa, formiranje narudzbi, uvodjenje mobilne terenske prodaje,
   Finansijsko knjigovodstvo – unapredjenje sistema pracenja potraživanja i obaveza, otvorene stavke, valute – rocnost potraživanja i obaveza, izrada kompenzacija, usavrsavanje uskladjivanja obaveza i potraživanja sa dužnicimja i povjeriocima, blic finansijski rezultati rada predzeæa,
     Robno knjigovodstvo – unapredjenje sistama robnih zaliha u sopstvenim i u prodajnim objektima kupaca, komparacija zaliha po poslovnim mjestina za razlièite godine, pracenje realizovane razlike u cijeni za pojedinu robu, robnu grupu i skladiste,
   Ugostiteljtvo – normativi za jela, automatsko pracenje prodaje i usluga po stolovima i tls.
   Klub potrošača – dogradnja kluba potrosaca kao dijela ovog informacinog projekta. Klub potrošača će se tako kreirati da će biti i dalje jedan od vodećih sistema stimulacije kupaca u odnosu na slične sisteme.
  Mobilni uređaji (PDA), Terenska prodaja, popisi roba, kontrola i pregled zaliha u skladištima ON-Line sistem.

ON-LINE rad svih modula IS RuRiP verzija 8.0

  I niz drugih novina koje će uskoro biti prezentirane.U novom Informacionom projektu omogućuje se replikacija podataka sa različitih servera.
  Izvedbom replikacije podataka može se mnogostruko povećati efikasnost organizacije:
* boljom kontrolom poslovanja udaljenih jedinica,
* donošenjem brzih i preciznijih odluka,
* kontrolom zaliha u trenutnom vremenu,
* uvidom u trenutne financijske pokazatelje
* panoramskim pregledom na jednom mjestu cijelog poslovanja».
 
  I na kraju ističemo da je Edhem Selimović odavno u informatičkim vodama, da je još 1985.godine od firme UPI  Sarajevo priznata inovacija za uspješno uvođenje informacionog sistema u ovo veliko preduzeće.Takođe i povodom 10-godišnjice uspješnog rada firme Omega nagrađen je Zlatnom plaketom.Niz firmi šitom BiH odalo je priznanje za uvođenje informatičke tehnologije, koja je donijela značajne uštede u poslovanju preduzeća./Š.Gadžo/
 

Edhem Selimović-prednost domaćim informacionim tehnologijama
 

Vaš komentar na članak: