Biro za zapošlajvanje u Živinicama s krajem novembra mjeseca, imao je na spisku nezaposlenih 13920 osoba, od čega 7185 žena.Prema riječima rukovodioca Biroa u Živinicama Bajre Jusića ovaj broj se uvećava gotovo svakog mjeseca:

  "Osim što na naše spiskove nezaposlenih dodajemo one koji tek završavaju svoje školovanje, sve više upisujemo i one koji ostaju bez posla, usljed gašenja firmi i smanjenja obima radova kod raznih poslodavaca. U toku novembra novoprijavljenih lica je bilo 243, dok je brisanih sa naših spiskova po raznim osnovama bilo 162.

 Više od polovine koje imamo na spisku nezaposlenih su osobe koje po prvi puta traže posao i takvih imamo 8280, od kojih je 5187 žena. Kada je riječ o stručnim spremama imamo 608 osoba sa fakultetskim diplomama, od čega je 370 žena, sa srednjom spremom imamo 3812 nezaposlenih, kvalifikovanih radnika je 4723 i nekvalifikovanih 4688", kaže nam Jusić.

 U odnosu na pethodni mjesec na Birou za zapošljavanje u Živinicama ima više upisanih 81 osoba, a tokom novembra za 109 radnika prestao je radni odnos. Istovremeno s krajem novembra broj korisnika novčanih naknada popeo se na 355 bivših radnika.

Javni poziv-nova nada za posao

  Federalni zavodu za zapošljavanje nedavno je predstavio Program jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo. Zahvaljujući ovom programu, koji će realizirati Zavod, u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, hiljadu mladih osoba iz Federacije BiH dobi do 30 godina, koje do sada nisu imale radnog iskustva u struci, a nalaze se na evidenciji nezaposlenih, imaju mogućnost da uskoro počnu raditi.

  Šta mogu očekivati mladi Živinica, kada je u pitanju ovaj Program, Bajro Jusić nam je rekao:
 
 "Putem ovog programa u Federaciji BiH će biti zaposleno 500 sa VSS na godinu dana i 500 SSS na šest mjeseci. Poslodavci koji budu učestvovali u Programu dobijat će 460 KM bruto mjesečno za svaku zaposlenu osobu, a iznos sufinansiranja se uvećava za 10 posto, ukoliko zaposle pripadnike posebne kategorije nezaposlenih mlađih osoba: žene, Rome, osobe koje su duže vremena na birou, članove šehidskih porodica, osobe sa invaliditetom i dr. Na području Tuzlanskog kantona na ovaj način će se zaposliti 99 osoba sa VSS i 99 osoba sa SSS. Sa našeg područja prijavilo se 27 mladih ljudi koji su uspjeli pronaći poslodavce, a koliki će broj iz Živinica biti primljen to još ne znamo, pošto je procedura prijema u toku"./Š.G./

Vaš komentar na članak: