Sve više mladih koji završavaju visoke škole  nemaju i adekvatnu priliku da se zaposle.Zato broj vlasnika diploma sa raznih fakulteta, umjesto na posao, stiglo je na biroe za zapošljavanje.Samo u Živinicama na spisku Biroa za zapošljavanje ima preko 240 mladih sa visokom stručnom spremom – profesora, inženjera, pravnika, ekonomista i dr.

  Da bi ubrzali proces zapošljavanja visoko stručnih kadrova Federalni zavod zapošljavanja pokrenuo je projekat edukacije za pristup zapošljavanju, o čemu nam je šef Biroa u Živinicama Bajro Jusić rekao:

  «U okviru programa aktivne politike zapošljavanja, u sardnji sa slovenačkim Zavodom PAPILOT iz Ljubljane, i kod nas je pokrenut proces edukacije mladih putem radionica.Formirali smo 6 grupa sa oko 90 visoko stručnih kadrova koji se nalaze na spisku nezaposlenih.Grupe se smjenjuju svaki mjesec i među mladima postoji veliko interesovanje za ovim projektom pod nazivom «Uspjet ću!»

  Treneri u radionici su profesor istorije Elvis Rebić i Amir Selimović, diplomirani kriminalist.Oni su uspješno prošli fazu edukacije za trenere i  sada vode radionice u Živinicama.Ističu da među mladima vlada veliko interesovanje i da su sve grupe do kraja ove godine popunjene!

   «Cilj je da mladi preuzmu odgovornost u svoje ruke, a i služba zapošljavanja će  aktivno učestvovati prilikom njihovog zapošljavanja, na taj način što će se od sada bolje poznavati mogućnosti svakog polaznika radionice», ističu treneri Elvis i Almir.

  Ovakve radionice dale su velike rezultate u zapadnoevropskim zemljama, pa se očekuje da tako bude i kod nas!/Š.G./

Diplomanti s raznih fakulteta na današnjoj radionici
 

Vaš komentar na članak: