Tokom prošlog mjeseca  delegacije Vlade  Njemačke boravila je u BiH, sa ciljem postizanja intenzivnije privredne saradnje.Uvodničar na ovom skupu bio je poslanik u Skupštini BiH Zijad Jagodić, koji je o tim susretima i mogućnosti saradnje sa živiničkim poduzetnicima, rekao:

  "Nakon tih razgovora imao sam više susreta sa predsatvnicima Vlade Njemačke, pri čemu sam iste usmjeravao  prema mogućnostima poduzetništva u našem kantonu, što je i prihvaćeno. Imajući u vidu da je pokrajina Saksonija, s kojom bi sarađivali, najrazvijenija regija u Njemačkoj, a koja je manja od našeg kantona, vjerujem da možemo imati veliku poslovnu saradnju. Ukoliko samo jednog privrednika uvežemo bićemo zadovoljni, međutim ja vjerujem da tu možemo mnogo toga unaprijediti i povezati sa općinom Živinice i šire".

  Šta bi bio naredni korak u približavanju poduzetnika iz Saksonije i Živinica, odnosno Tuzlanskog kantona:

  "Kao prvo, ovih dana nastojimo upoznati naše privrednike iz različitih djelatnosti koji su zainteresirani za ovu saradnju. Svaka od firmi bi trebala prijaviti po jednog ili dva člana za razgovore, što bi ukupno činilo 10 do 20 naših firmi. Da bi se lakše pronašli partneri u Njemačkoj, a prema našim interesima potrebno je da za svaku našu firmu navedemo kraće podatke o istoj, te za koji oblik su zainteresirani: zajednička ulaganja, nabava opreme i dijelova  ili prodaja proizvoda ili usluga za domaće ili međunarodno tržište, odnosno u kom obimu. Smatram da se u ovaj dio, svi zainteresirani trebamo uključiti i učiniti prvi korak".

Poziv domaćim firmama na saradnju

  Operacionalizacija poslovnih susreta sa poduzetnicima iz Njemačke mogla bi se organizovati preko Udruženja poslodavaca općine Živinice,ali pošto ovo udruženje ne radi već više od godinu dana, za ovaj dio posla zadužen je direktor firme Sanpro Nezir Trumić /slika na naslovnici/, koji je pozdravio inicijativu poslanika Zijada Jagodića.

  "Ovu priliku  ne bi trebali propustiti pa ovim putem pozivam naše poduzetnike da podrže inicijativu.Dobro bi bilo da na adresu firme Sanpro pošalju osnovne podatke o svojoj firmi, broju zaposlenih, godišnji prihodi, sa kojim poduzetnicima u Njemačkoj bi sarađivali (djelatnost) i za koje projekte bi tražili podršku u vidu kredita ili zajedničkih ulaganja.Takođe saznajem da ćemo uskoro imati još susreta sa poduzetnicima drugih zemljama koje su takođe zainteresirane.  Bilo bi dobro da se sve zainteresirane firme pripreme u tom pogledu, kako bi ih spremno dočekali i na primjeran način prezentovali svoje mogućnosti, te uspostavili poslovne odnose i saradnju", ističe Trumić.

 Očekuje se da će domaće firme brzo reagovati, kako bi poduzetnici u inostranstvu imali dovoljno vremena za svoje pripreme, jer bi do poslovnih susreta u Živinicama trebalo doći u septemebru ili oktobru./Š.Gadžo/

 
Zijad Jagodić i Sulejman Tihić nakon uručenja visokih priznanja za Dan općine Živinice

Vaš komentar na članak: