Dana, 25. i 26. juna 2009. godine u Sarajevu, u hotelu Evropa, održava se sastanak Pododbora za borbu protiv organizovanog kriminala Asocijacije šefova policija zemalja Jugoistočne Evrope (SEPCA-e) kojim predsjeda Federalna uprava policije.

 Sastanku prisustvuju predstavnici kriminalističkih policija iz Albanije, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Srbije kao i predstavnici Federalne uprave policije te MUP-a Republike Srpske. Također, u radu sastanka aktivno učešće uzele su i međunarodne organizacije: EUPM (European Union Police MIssion), ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program), INTERPOL (International Criminal Police Organization), OCTN (Organised Crime Training Network for operational managers in Sout Eastern Europe), OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), PCC (Police Cooperation Convention for Southeast Europe) i RCC (Regional Cooperation Council).

 Teme sastanka su razmjena informacija o sigurnosnim problemima u regiji, međusobnoj saradnji policijskih agencija kada je u pitanju bora protiv organizovanog kriminala na području Jugoistočne Evrope, zatim unaprjeđenje međusobne saradnje te realizacija projekata koji imaju za cilj povećanje efikasnosti svih policijskih agencija u regiji.

 Nakon završenog dvodnevnog sastanka Pododbora za borbu protiv organizovanog kriminala SEPCA-e očekuje se i usvajanje određenih zaključaka koji će biti proslijeđeni na sastanak direktora policija zemalja Jugoistočne Evrope./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

 
               Uvodno obraćanje gosp. Zlatka Miletića, direktora FUP-a

  Cijenjene dame i gospodo!

  Čast mi je poželjeti Vam dobrodošlicu u Bosnu i Hercegovinu i glavni grad Sarajevo, kako delegacijama članica SEPCA-e, tako i predstavnicima međunarodnih organizacija, zamjeniku komesara EUPM-a u BiH, predstavnicima OCTN-a, RCC-a, PCC-a, Interpola i OSCE-a, te Izvršnog sekretarijata SEPCA-e. Mi smo kao jedna porodica koja se bori protiv organiziranog kriminala i uvjeren sam da ćemo dobiti sveobuhvatnu informaciju o trenutnoj situaciji u zemljama Jugoistočne Evrope, kada je riječ o borbi protiv ovog oblika kriminala. Pozivam delegacije iz zemalja regije da nam prezentiraju istu, te molim međunarodne partnere da nam predstave projekte i ukažu na stvari koje bi trebali unaprijediti. Upravo zato, molim Vas da razgovaramo otvoreno!

  U središtu pažnje 5. regionalnog sastanka Pod-odbora za borbu protiv organiziranog kriminala je Trogodišnja strategija SEPCA-e i takođe, mogući novi projekti. Glavnu pažnju treba usmjeriti na provedbu projekata kojima se osigurava podrška internim procedurama. Upravo zbog toga je Vaša podrška od ključne važnosti tokom sljedećih 15 mjeseci. Pozivam Vas da budete u kontaktu sa Vašim nacionalnim koordinatorom kako biste dobili sve relevantne informacije i odlučili na koji način možete unaprijediti vlastitu efikasnost i rad SEPCA-e u cjelini.

  Zaključak Generalne skupštine je da se kroz reviziju i izmjene Statuta ojača Asocijacija kao i pod-odbori, kako bi SEPCA postala operativna. Ovo znači da će novi Statut takođe regulirati rad pod-odbora, te smo, u skladu s tim, pozvali rukovodioce odjela za borbu protiv organiziranog kriminala. Novi Statut bi trebao omogućiti izradu nove strategije u čemu treba da učestvujete i Vi kao rukovodeći službenici u Vašim odjelima. Izvršni sekretarijat će izvršiti evaluaciju Vaših sugestija do kraja 2009. godine, a od Vas se očekuje da pružite podršku ovim aktivnostima. Ova podrška treba da osigura pravovremenu implementaciju svih projekata, njihovu samo-održivost i regionalno vlasništvo. Vaša podrška navedenim ciljevima je od ključnog značaja za budućnost SEPCA-e, te ovom prilikom pozivam i međunarodne partnere na još tješnju saradnju.

  Naše buduće aktivnosti će se odnositi na izradu strategije i njenu implementaciju. Članovi pod-odbora će vjerovatno imati više obaveza. Međutim, pošto proces revizije Statuta još uvijek nije započeo, ne želim ići u detalje, već Vas samo obavijestiti da će se naš budući rad fokusirati na liderstvo, rukovođenje, odgovornosti i operacije.

  Organizirane kriminalne grupe su globalizirane baš kao i ekonomija. Kriminalne grupe iz različitih zemalja i sa različitih kontinenata koriste legalne i ilegalne načine transfera novca, droge i oružja. Kriminalne grupe kao što su etničke kriminalne grupe, terorističke grupe i zločinačke organizacije blisko sarađuju. Ovakve globalne mreže kriminalnih grupa su direktna prijetnja našim društvima. 

  U zemljama Jugoistočne Evrope imamo različite situacije kada je riječ o kriminalu uopšte. Takođe imamo i problem sa postojanjem organizovanih kriminalnih grupa, koje se između ostalog bave i prekograničnim kriminalom. Uspjeli smo da u većoj mjeri javnu sigurnost podignemo na nivo zemalja Zapadne Evrope, što je rezultat rada na izgradnji kapaciteta i povećanja profesionalnog nivoa u radu policije. S druge strane, organizirane kriminalne grupe još uvijek predstavljaju prijetnju, što ukazuje da još nismo postigli potrebne standarde u oblasti javne sigurnosti usklađene sa principima Evropske unije. Još uvijek imamo problem sa korupcijom, trgovinom ljudima, visokotarifnom robom, opojnim sredstvima i oružjem, što zahtijeva odgovarajuću reakciju policije. 

  Na ovaj sastanak Pod-odbora smo takođe pozvali predstavnike Interpola kako bi nas izvjestili o napretku zajedničkih projekata, projekta I-24/7 i projekta koji se odnosi na borbu protiv etničkih organiziranih kriminalnih grupa. Tu je takođe i predstavnik OCTN-a, g. Jeglič, koji će reći nešto o programu za 2009. godinu, i naravno predstavnik Izvršnog sekretarijata koji će nas obavijestiti o budućim projektima i dati nam informacije o ostalim aktivnostima u borbi protiv organiziranog kriminala. Pored toga, dobit ćete informacije o potrebnoj saradnji sa Sekretarijatom PCC-a, u smislu podrške implementaciji Bečke konvencije o policijskoj saradnji.

  Pored toga, tu su i predstavnici OSCE-a i RCC-a od kojih očekujemo da nam daju svoje profesionalno mišljenje o onome što će čuti na ovom sastanku, kako bismo na što bolji način implementirali naše projekte. Kao što sam već rekao, predstavnici zemalja članica će s profesionalnog stanovišta reći nešto o stanju kriminaliteta u svojim zemljama i poteškoćama s kojima se suočavaju u borbi protiv organiziranog kriminala. Koji su eventualni razlozi našeg neadekvatnog angažmana u borbi protiv organiziranog kriminala? Postoje li pravne prepreke ili potrebe u smislu izgradnje kapaciteta? Šta SEPCA može uraditi kako bi podržala rad odjela za borbu protiv organiziranog kriminala? I druga pitanja. 

  Takođe, trebate imati na umu da djelovanje SEPCA-e trebaju u cjelosti preuzeti zemlje iz regije. Ovaj princip je osnova i našeg današnjeg sastanka. Aktivnosti u SEPCA-i podrazumijevaju punu odgovornost za projekte i osiguranje finansijskih sredstava. To takođe znači da je potrebno integrirati principe ciklusa projektnog menadžmenta, a Asocijacija mora imati modernu strukturu i podršku učesnika iz regije. Trenutno uživamo podršku naših donatora koji nam pružaju institucionalnu, operativnu i znatnu finansijsku podršku, ali doći će vrijeme kada će SEPCA morati djelovati samostalno na principu samo-održivosti.

  Kao što vidite, pred SEPCA-om je izazovna budućnost i potrebna nam je sva Vaša podrška kako bismo uspostavili jednu pouzdanu instituciju. Šta je naš glavni cilj? Povećan nivo javne sigurnosti i iskorjenjivanje organiziranog kriminala u našim zemljama.

  Na kraju ću pomenuti i finansijsku krizu koja pogađa i zemlje naše regije. Ne postoji zemlja u kojoj nije došlo do smanjenja budžetskih sredstava. Upravo zato, sa nama danas nisu predstavnici Moldavije. Moramo imati razumijevanja za njihovu situaciju, ali i osigurati da rezultati ovog sastanka budu prihvatljivi za sve. Generalna skupština je svjesna novonastale finansijske situacije i dogovoreno je da će zaključci sa svih sastanaka pod-odbora biti prihvaćeni od strane svih članica i kada njihovi predstavnici nisu bili prisutni. Te Vas molim da sve što danas i sutra bude razmatrano i dogovoreno prihvatite konsenzusom, i da to provedemo koordiniranim djelovanjem Izvršnog sekretarijata.

  Na kraju Vam se želim zahvaliti na učešću i zaželjeti uspješan rad.

Vaš komentar na članak: