Večeras je održana redovna sjednica OO BPS-Sefer Halilović Živinice. Na dnevnom redu pored tačaka koje se tiču organizacije i funkcionisanja stranke na cijeloj općini, našla se i informacija o stanju u našem RMU Đurđevik.

 Naime, svjedoci smo štrajka koji se desio u ovoj sedmici u jami RMU Đurđevik, koga su vodili predstavnici radničkog sindikata, prilikom čega su rudari, njih oko 160, proveli oko 50 sati u jami i tražili da im se ispune neki od njihovih zahtjeva. Neki od zahtjeva, kao što su povećanje plata i poboljšanje uslova rada, su sasvim ispravni i mi smatramo da plate rudara trebaju biti veće, ali neki uslovi koji se tiču ustrojstva uprave nisu ispravni, jer se zna kako ide izbor ljudi koji vode rudnik, te je očito da su neki od vođa ovog štrajka, a njih je malo, tražili preko 160 ljudi sebi bolje pozicije i da je politika pojedinih političkih stranaka odigrala u svemu ovome glavnu ulogu. Naime, već neko vrijeme u OV Živinice traje politička kriza, te je očito da je smjena stare, odnosno postavljanje nove većine u OV Živinice, dobila veće razmjere, te su pokušali sa izazivanjem krize u našoj svijetloj tački RMU Đurđevik. Šta znači vlastiti interes sada se pokazalo najbolje, jer su za svoju poziociju ljudi spremni gurnuti u jamu 160 rudara, a pri tome znajući da je jama metanska i da je propisano zadržavanje 8 sati.

 U isto vrijeme Površinski kop Višća, na kome prevladavaju članovi Sindilkata rudara FBiH, nije podržalo štrajk, te je kop radio u punom kapacitetu. Napominjemo da PK Višća daje oko 80 odsto ukupne proizvodnje RMU Đurđevik, dok jama daje oko 20 odsto.Sam ovaj pokazatelj govori da PK Višća izvlači cjelokupan rudnik po pitanju proizvodnje i da se od njihovog rada, odnosno njihove proizvodnje, održava gotovo cjelokupni rudnik.

 Ovaj odnos u proizvodnji nikada nije istican od strane ljudi sa površinskog kopa i nikada nisu isticali da njihova proizvodnja izvlači cjelokupan rudnik, a koliko poštovanje vlada među rudarima pokazalo se i na sastanku članova smaostalnog sindikata rudara, kada su rekli da stoje uz svoje komorate po pitanju poboljšanja situacije u rudniku, kako po pitanju sigurnosti, tako i po pitanju plata rudara.

 OO BPS Sefer Halilović Živinice podržava izmjenu Pravilnika o platama, koji će obuhvatiti cjelokupni rudnik, a ne samo dio rudnika, te da ljudi u proizvodnji budu nagrađeni. OO BOS Sefer Halilović- Živinice poručuju svim rudarima da budu jedinstveni, jer samo jedinstvo rudara cjelokupnog rudnika može spasiti rudnik, te ga dovesti na još bolje grane razvoja. Poručujemo rudarima da ne budu dio političkih igara pojedinih stranaka, jer sa tim igrama rudnik može doći u krizu, a OO BPS-Sefer Halilović nije za scenarij stvaranja drugog Konjuha, koga smo svi svjedoci i svjedoci radnika Konjuha, koje nažalost niko da i ne gleda.

 Rudnik Đurđeviok je rudnik sa dugom tradicijom, rudnik sa najkaloričnijim ugljem, rudnik sa izuzetno vrijednim ljudima, ljudima čiji su preci zaradili penzije u ovom gigantu. Zato rudari čuvajmo svi zajedno naš rudnik i SRETNO!

  "POŠTENJE I PRAVDA"  /OO BPS-Sefer Halilović Živinice/

Sa usvajanja dnevnog reda, koji je predložio predsjednik Mirza Sakić

BPS Živinice podržava jedinstvo rudara Đurđevika

BPS Živinice razmatrao i usvojio 6 tačaka dnevnog reda

Usvojeni zaključci za dalje organizaciono jačanje stranke na cijelom općinskom području

 

Vaš komentar na članak: