Krajem prošle godine na sjednici Općinskog vijeća Živinice usvojen je Budžet općine Živinice za 2011.godinu.Planirani iznos Budžeta je 18 872 520 KM, od čega se na tekuće troškove odnosi 17 072 520 KM, dok se za otplatu dijela evidentiranog duga iz prethodnog perioda odnosi 1 800 000 KM.

  Cijeneći iz stručnog ugla nije teško zaključiti da je Budžet za 2011.godinu dosta ambiciozan, ale ne i neostvariv, što nam je potvrdila i šefica Službe za budžet i finansije u općini Živinice Derviša Karalić:

  „Uvažavajući  ostvarenje  u prethodnoj godini, Budžet za  tekuću godinu je svakako ambiciozan, ali nije neostvariv, pod uslovom da službe realizacijom svojih aktivnosti  maksimalno doprinesu akumulaciji sredstava.Osnovu svih prihoda, osim prihoda od poreza i tekućih potpora, čine neporezni prihodi u iznosu od 8 323 000 KM.U okviru tih neporeznih prihoda najveći plan je za prihode po osnovu ostalih općinskih naknada, kao što su rente, komunalna naknada, naknade za uzimanje javnih površina i naknade za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište. Neophodno je da nadlažne općinske službe poduzmu sve aktivnosti oko stvaranja uslova i realizacije  naplate oko 6 miliona KM po osnovu već pomenutih ostalih općinskih naknada, koja je u ovom segmentu sto odsto veća od prošlogodišnje“.

  Budžet općine Živinice za 2011.godinu u tekućim troškovima za bruto plate i naknade zaposlenih i općinskih vijećnika, kao i tekući troškovi za redovan rad organa uprave, na nivou je ostvarenja iz prethodne godine. U tekućoj godini se očekuju znatna ulaganja u infrastrukturu, kako redovnih održavanja i ulaganja, tako i ulaganja  po principu „marka namarku“, o čemu Derviša Karalić kaže:

   „U Budžetu su izdvojena znatna sredstva po osnovu ulaganja u nerazvijena područja, poboljšanje vodosnabdijevanja ( rekonstrukcija gradskog vodovoda u iznosu od 150 000 KM, kao i potrebe vodovoda Dubrave u iznosu od 100 000 KM), projektovanje kanalizacione mreže, izgradnja i rekonstrukcija putova i mostova ( po principu „marka na marku“ izdvaja se 1 215 000 KM, ostala infrastruktura 1 300 000 KM) , kupovina zemljišta i izgradnja objekata mjesnih zajednica i sektorskih ambulanti, ulaganja u sportske objekte, u podršku razvoju turizma i zaštiti kulturno-istorijskog naslijeđa. Kada su u pitanju troškovi Budžet ima programsku komponentu, što zahtijeva izradu planova i programa prilikom utroška određenih sredstava“.

  Ranijih godina  na području općine Živinice izgrađena je značajna infrastruktura, posebno kada riječ ulaganjima „marka na marku“, pa će takav recept bržeg razvoja cjelokupnog općinskog područja biti nastavljen i ove godine.Raduje i činjenica  ako bi Živinice kao grad, sa planiranih 150 hiljada maraka uspjele imati kvalitetno snabdijevanje pitkom vodom, koje je sada na samom dnu ljestvice BH gradova./Š.Gadžo/

I ove godine značajna ulaganja u putnu infrastrukturu
 

Vaš komentar na članak: