Pat pozicija u kojoj se finansijski nalazi Općina Živinice zbog neusvajanja budžeta za ovu godinu biće razriješena u naredne dvije sedmice.

   Za konsultacije i provjeru sa Federalnim ministarstvom finansija oko budžeta Općine Živinice  načelniku Hasanu Muratoviću potrebno je deset do petnaest dana.

  Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Živinice vijećnici u žučnoj raspravi oko pojedinih amandmana do ponoći nisu stigli glasati za ovogodišnji proračun iako su sa 31. martom okončane rasprave o budžetu za 2010. Zbog toga su ovih dana bilo kakva plaćanja u Općini blokirana a uposlenici nisu dobili topli obrok.
            
  Esad Kitić, predsjedavajući OV Živinice kaže da je to najbolje rješenje za funkcionisanje Općine Živinice.

  I pored nešto sporijeg procesa ozdravljenja načelnik Hasan Muratović će se, prema vlastitim riječima, silom prilika morati angažovati na kraći period i okončati posao oko budžeta. Budžet koji proglasi, kaže Hasan Muratović načelnik Općine Živinice, bit će jako restriktivan. Neće to biti budžet  kakav je predlagao OV-u u kojem je bilo više od 70 projekata.

  Prema Zakonu o prinicipima lokalne samouprave načelnik ima na to pravo kao što i nezadovoljstvo proglašenim budžetom mogu ispoljiti vijećnici u roku od sedam dana i tražiti arbitražu od Federalnog minsitarstva finansija./Adela Hadžić/

Vaš komentar na članak: