Večeras je u Trgovinskom centru Omega u Živinicama održana uspjela javna tribina u organizaciji Centra Civilnih Inicijativa (CCI). Na javnoj tribini su učestvovali izabrani predstavnici Parlamenta Federacije BiH MIRSAD ĐONLAGIĆ- SBB, SPOMENKA MIČIĆ- nezavisna zastupnica, MEHDIN SELIMOVIĆ – SDA i RAMIZ ZAHIROVIĆ- SDP.

  CCI već pet godina provodi aktivnosti monitoringa rada palramenata i vlada na nivou kantona, entiteta i države BiH, s ciljem poboljšanja transparentnosti rada institucija zakonodavne i izvršne vlasti, te povećanja odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti njihovog rada.

 Tokom ove godine CCI organizuje 26 javnih tribina, na kojima poslanici građanima-biračima govore o postignutim rezultatima, slabostima u radu, obećanjima i sl., pa je tako bilo i večeras na tribini u Živinicama.

 Nevres Mešić i Selmin Tabučić su tražili veću podršku parlamentaraca za oblast rudarstva, Nurdin Čehajić se osvrnuo na potrebu toplifikacije i  rješavanje egzistencijalnih pitanja građana Živinica, pominjući veliki broj od 13 hiljada nezaposlenih sugrađana, dok je Enver Šehović tražio odgovornost za neispoljenu efikasnost u radu predstavnika na raznim nivoima vlasti.Građani su desetinama pitanja  i komenarima o teškom aktuelnom stanju obasipali večerašnje parlamentarce.

 Đonlagić, Zahirović, Selimović i Spommenka Mičić su profesionalno odgovarali na pitanja, isticali teškoće u radu i razloge lošeg provođenja raznih zakona.Nisu uskratili i neke bitnije informacije, kao što je skori početak radova na brzoj cesti do Sarajeva, obilaženjem Karaule, te da je pri kraju zatvaranje priče o toplifikacije Živinica, koja bi se trebala završiti najdalje za dvije godine.

 Bilo kako bilo tribina je bila korisna podjednako za građane i parlamentarce, koji na ovaj načen žele procjeniti stanje u sredinama koje predstavljaju!/Š.G./

Parlamentarci odgovarali na pitanja Živiničana

Građani aktivno učestvovali u radu javne tribine
 

Vaš komentar na članak: