Danas je u zgradi općinske administarcije Živinice upriličena ceremonija uručenja certifikata za uspješnu relaizaciju OSCE projekata.U maju 2009.godine dogovorena je implementacija elemenata unapređenja kapaciteta za upravljanje komponenti Upravljanje općinom i preuzimanje odgovornosti inicijative Lokalno je primarno.

  Općinski načelnik Živinica Hasan Muratović je upoznao dlegaciju OSCE-a da su dogovoreni projekti u potpunosti realizovani:

   "Uspješno smo implementirali Unapređenje kapaciteta za upravljanje i to uspostavljen je transparentan budžetski proces, Komisija OV za budžet i finasije uspostavljena je i operativna, Razvojni dio općinskog budžeta je povećan i općina je obavila reviziju interne organizacije.Preuzimanje većih odgovornosti se ogledalo u izradi mehanizama za učešće građana i oni su se koristili djelotvorno, općina građanima omogućava pristup javnim informacijama, etički kodeks za izabrane zvaničnike je primjenjen i izrađen je obrazac za izvještavanje OV", istako je Muratović.

  Šef ureda OSCE u Tuzli Markus Rolofs je odao priznanje za realizaciju projekata, zahvalio se na saradnji i uručio certifikat općinskom načelniku Muratoviću.

  "Vidni su postignuti rezultati na realizaciji navedenih projekata i želim da nastavimo saradnju. Realizacija projekata dovodi do zadovoljenja građana i oni sada čvrsto vjeruju da je ovo njihov grad. Trebamo još raditi na unapređenju saradnje preko Ministarstva za finasije u Vladi TK, posebno unaprijediti saradnju između opštinskih službi na području kantona. Postignuti uspjesi nam daju obavezu da i dalje tako nastavite, te svojim primjerom pokažete i drugima kako se to radi", rekao je Rolofs.

  Na kraju svečane ceremonije predaje certifikata za usješnu realizaciju projekata, općinski načelnik Muratović je šefu ureda OSCE-a u Tuzli Markusu Rolofsu predao živinički suvenir "stećak"./Š.Gadžo/

Delegacije OSCE sa šefom Markusom Rolofsom

Predaja certifikata načelniku Muratoviću za uspješno realizovane projekte

Šefovi općinskih službi doprinijeli realizaciji projekata
 

Vaš komentar na članak: