Učenici u osnovnim školama, osim obaveza u okviru nastavnih predmeta, nastoje se što bolje pripremiti za predstojeća takmičenja.Tako smo danas u Prvoj osnovnoj koli u Živinicama saznali kako teku pripreme sekcije  Civitas, kojom rukovodi nastavnik Teufik Sarajlić.

  „Učenici su ozbiljno shvatili svoje zadatke, marljivo se pripremaju, pa očekujemo da će postići zapoažene uspjehe. Prvo ćemo održati školsko takmičenje, a najbolji će se plasirati na opštinska takmičenja. Učenici osmih razreda odbrali su važne teme kojima vrše razna istraživanja o nasilju, negativnom uticaju interneta, nezaposlenisti i druge problematike koja zaokuplja naše društvo“, objašnjava nam nastavnik Sarajlić.

  Nezaposlenost u BiH tema je koju obrađuje grupa učenika VIII-d razreda. Učenice Maida Husejnović, Matea Jusić i Maida Zahirović nam kažu kako su za ovu temu koristili razne izvore, od dnevne štampe, interneta do posjeta Birou za zapošljavanje Živinice. Uz to volontirale su u Dječijem obdaništu i DOO Bingu od 7 do 10 dana.

  „Prethodno smo poslali zahtjev ispred naše škole DOO Bingu i Dječijem obdaništu da nam izađu u susret tako što će primiti po 5 naših volontera na 7 do 10 dana, gdje bi radili po 2 sata.To nam je poslužilo da se u ovim firmama upoznamo sa odlikama posla i pružali smo pomoć prilikom raznih radnih aktivnosti u tim sredinama“, kaže nam jedna od učenica Deniza Aljić.

  Ekipa sekcije Civitas  VIII-d razreda  Prve osnovne škole Živinice radi u sastavu Maida Huseinović, Marica Jusić, Samra Ragibović, Samira Mujabašić, Deniza Aljić, Almedina Nišić, Andrea Markelić, Maida Zahirović, Harisa Muratović, Nermina Subašić, Zehra i Šejla Begić. Najboljih 8 među njima predsavljaće ekipu za takmičenje, od koje se ove godine mnogo očekuje./Š.G./

Korištenje dnevne štampe kao izvor za temu o nezaposlenosti

Ekipa VIII-d razreda spremno dočekuje takmičenje

 

Vaš komentar na članak: