U Međunarodnom centru za djecu i omladinu u Sarajevu organizirana je jednodnevna konferencija "Mladi i volonterizam". Cilj konferencije je omogućiti volonterima da prezentuju dosadašnji rad te da ih se kroz radionice pripremi za samostalno djelovanje u lokalnoj zajednici.
 
  Na konferenciji je učestvovalo oko 190 volontera projekta "Volonterski rad mladih zapadnog Balkana kao priprema za odgovorno građanstvo u demokratskom društvu" i članovi Mreže mladih Civitasa. Prisutni su načelnici i pomoćnici načelnika za društvene djelatnosti, opću upravu i samoupravu iz 27 općina Bosne i Hercegovine.

  Predsjednik Skupštine Civitasa Zdravko Šunkić pozdravio je prisutne i istakao da ova ideja ima veliki privredni značaj i društvenu važnost te da je bitno aktiviranje mladih radi sticanja iskustava.

  -U Evropi ima 100 miliona volontera, neke države imaju između 30 i 40 posto stanovništva koje učestvuje u nekim oblicima volonterizma. EU u kontinuitetu podržava i podstiče volonterizam mladih putem omladinskog volonterskog servisa gdje mladi stiču važna prva radna i socijalna iskustva.

 U ime slovenske filantropije koja je prisutna od 1996. i radi na razvijanju volonterskog rada mladih, svih generacija Vahida Huzejrović istakla je da je volonterski rad bitan za odgoj mladih jer su za ulogu u društvu i budućnost zemlje.

  -Ulaganjem u školski sistem, ulaganje u mlade za budućnost je nešto što trebamo intenzivno raditi. Volonterski rad je najbolji način za odgoj mladih za prosocijalnu ulogu u društvu. Mladima treba pokazati da oni mogu da prave promjene, da su oni budućnost zemlje.

   Dodala je da je volonterski rad u Sloveniji uređen tako da u sklopu školskog sistema mladi imaju mogućnost da volontiraju kroz izborne predmete te da BiH može puno da uči od Slovenije. Također u Sloveniji od 2009. postoji kampanja "Naj projekt" i "Naj volonter" u kojoj se proglašavaju najbolji.

  U  obraćanju ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon /slika na naslovnici/ izrazio je zadovoljstvo što je mogao vidjeti prezentacije i projekte mnogih škola i naglasio da je volonterizam važan za društvo. Istakao je da mladi trebaju biti uvezani da bi bolje funkcionirali u društvu.

  -Veliki sam optimist da BiH slijedi svijetla budućnost. Ono što promovira zdravo i energično civilno društvo jeste duh volonterizma. Nadam se da će ova konferencija zaista označiti vezu s lokalnim zvaničnicima i da ćete iskoristiti ovu šansu da se povežete i učite od drugih. Duh volonterizma i rad u zajednici je u samom srcu demokatije u vašoj zemlji i to je temelj građanskog društva.

  Iz američke ambasade žele podržati borbu mladih da rade na lokalnim pitanjima koja imaju značaja i za njih i njihovu budućnost.Na kraju je ambasador istakao da projekt kompjuterskih centara i povezivanje škola daju priliku mladima da se povežu s vanjskim svijetom.

  Prisutnima je prikazana i prezentacija o radu CIVITAS-a s mladim ljudima.Organizator ove konferencije je bio Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava,Civitas BiH,te Ured za odnose sa javnošću Američke ambasade.

  Učešće na pomenutoj konferenciji uzeo je i koordinator Mreže mladih Civitasa BiH,lokalnog centra Živinice,Edin Husović,kao pozitivan primjer volonterskog rada./Press služba MMC-a Živinice/

Vaš komentar na članak: