Tokom proteklog vikenda u hotelu Bosnia u Sarajevu održan je sastanak organizacionog odbora Mreže mladih Civitasa BiH sa upravom Civitas ureda,te izvršnom direktoricom.Učešće je uzelo 12 lokalnih koordinatora,kao i koordinator lokalnog tima Živinice.

  Tačke dnevnog reda ovog sastanka bile su važne za strukturu mreže.Došlo je do reorganizacije mreže te je izbran novi v.d. koordinator organizacionog odbora.Većinu vremena se fokusiralo na izvještaj o radu timova, kao i planovima o narednim aktivnostima.Na sastanku je bilo takođe govora o nepravilnostima i greškama prilikom suđenja u takmičenju u «Projektu Građanin»,te ulozi mreže u istim i sankcionisanje negatrivnih pojava.

  Tim Živinica se, pored još nekoliko timova, izdvojio kao jedan od najaktivnijih timova, iza kojih stoji mnoštvo urađenih projekata.U narednom periodu Mreža će se najviše fokusirati na projektu usvajanja strategije za borbu protiv korupcije na kantonalnom nivou, pa je potrebna podrška građanstva i lokalne vlasti.

  Mreža mladih Civitasa BiH, lokalni tim Živinice nastavlja istim tempom svoje aktivnosti i projekte, zajedno sa proširenjem mreže  i kadrovskim jačanjem tima./Press služba Mreže mladih Civitasa BiH, lokalni tim Živinice/

Mladi Civitasa na jednom sastanku u Živinicama
 

Vaš komentar na članak: