Socijalne potrebe u BiH su visoke i sve dok ne bude na raspolaganju više resursa i više mehanizama pomoći, organizacije Crvenog križa će na svim nivoima pokušavati da zaštite ranjive članove društva, te osiguraju najhitnije socijalne potrebe. Jedan od oblika pomoći je putem akcija koje se provode kroz Nedjelju/Tjedan solidarnosti.
 
  Crveni križ/krst općine Živinice, kao i ranijih godina, i ove godine je u vremenu od 25.do 31.oktobra obilježio Nedjelju/Tjedan solidarnosti pod nazivom "Solidarnost na djelu", pokretanjem niza aktivnosti u kojima su se  posebno angažovali volonteri Crvenog križa općine Živinice.U okviru provođenja aktivnosti posebna pažnja je bila usmjerena na prikupljanje osnovnih prehrambenih i higijenskih artikala za potrebe socijalno ugroženih kategorja stanovništva općine Živinice.

  Volonteri Crvenog križa su u nedjelju, 1.novembra prikupljali pomoć za najugroženije na području naše općine. Akciju su provodili u tržnim centrima (Bingo, Mercator i Aden), te je ova akcija uspješno provedena./Denijal Mukinovic/

Aktivisti Crvenog krsta na zadatku
 

 

Vaš komentar na članak: