Za klubove modernih plesova nastavljaju se takmičenja, a jedno od značajnijih kod nas održava se 31. marta i 1.aprila na Ilidži, a riječ je o Open Kupu BiH.Na ovom takmičenju učestvuju predstavnici Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Rumunije.

 Među učesnicima su i članovi Plamingo Gračanica-Živinice, koje predvodi Edina Hadžić:

 "Biče to veliko takmičenje sa velikim brojem klubova i takmičara. Učesnici su
svjetski i evropski šampioni iz prethodne takmičarske sezone. Nastupaće se u slijedećim disciplinama: Show dance, Hip-hop,Cheer, Igre u paru…Biće veliki broj plesnih grupa i dva dana plesne magije, sa preko 20 sati aktivnog plesa".

 Open Kup BiH će se održati u Sportsko-rekreacionm centru Ilidža i ovo je jedno od najjačih takmičenja koje se održava u BiH u plesu!

Živiničke plesačice
 

Vaš komentar na članak: