Bosna i Hercegovina nema Zakona o deterdžentima koji bi definirao sastav deterdženata namijenjen za bosanskohercegovačko tržište, pa se prodaju i deterdženti koji imaju visoku koncentraciju fosfata, i to do 30 odsto.

  Korištenje ovakvih deterdženata je rezultirao eutrofikacijom većine vodotoka u Bosni i Hercegovini. Inače u Bosni i Hercegovini je veoma mali procenat prečišćenih voda, a izgradnja prečišćivača teče veoma sporo, iako je ovo najjeftinija mjera koja će dovesti do veoma značajnih efekata za vodotoke Bosne i Hercegovine i šire.

  Tema okruglog stola je "Deterdženti bez fosfata – napredak za okoliš“, a cilj je iniciranje donošenja Zakona o deterdžentima koji će definirati sastav deterdženata koji se proizvode ili uvoze u BiH. Okrugli sto na temu detrženata održava se 17.maja, od 11 do 13 sati u Kući plamen mira, Slana banja u Tuzli.

 Teme okruglog stola su:

 -Štetni uticaj fosfata iz deterdženata na kvalitet vode u Jezeru Modrac –
Jasminka Sadadinović, red.prof Tehnološki fakultet Tuzla,

 -Iskustva u proizvodnji deterdženata bez fosfata – Mujaga Begić, tehnički    direktor Industrije deterdženata DITA d.d. Tuzla

 -Iskustva Švicarske vezana za smanjenje fosfata u deterdžentima – Dr. Andreas Bally

Zagađeni vodotok
 

Vaš komentar na članak: