Ovih dana mladi visokostručni kadrovi dobili su šansu da volontiranjem dođu do radnih mjesta i tako odrade svoj pripravnički staž.Šasu su dobili mladi profesori i profesorice, ekonomisti, inženjeri raznih struka i ostala zanimanja.Na birou za zapošljavanje je velika gužva, čak i vlasnika fakultetskih diploma, kojih je preko 250.

  Među mladim visokostručnim kadrovima je i Dijana Halilović, žurnalista sa tromjesečnim stažom čekanja na posao.Počela je volontirati na TV Živinicama i o svom angažovanju kaže:

  "Dobro je što bar i na ovaj način mladi mogu odraditi svoj pripravnički staž.TV Živinice je medij koji se rado gleda, pa mi je zadoovljstvo što ću narednu godinu provesti u ovoj informativnoj kući".

  Simpatična Dijana s podjednakim uspjehom vodi Info blok i priprema priloge za ovu emisiju.Prije dolaska na male krane naše loklane televizije uspješno sarađuje s Tuzlanskom televizijom, gdje je često viđamo u ulozi voditeljice informativnog programa ili raznih drugih  programa informativnog sadržaja./Š.G./

 

Vaš komentar na članak: