Večeras je održan tradcionalni kulturno-zabavni program JU Dječije obdanište Živinice. Velika sala BKC-a bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, pa su najmlađi sa velikim uspjehom predstavil svoja znanja koja stiču uz igru u ovoj odgojno obrazovnoj ustanovi.

 "Iz godine u godinu raste broj predškolske djece, a naš cilj je zalagati se za sistematsko i kontunuirano djelovanje na razvoj predškolske djece kroz rad sa njima. Sa zadovoljstvom ističem da se navršilo 50 godina od osnivanja i uspješnog rada Dječijeg obdaništa u Živinicama. Za taj dugi niz godina predškolski odgoj i obrazovanje se pokazalo kao najbolja dopuna roditeljskog odgoja. Zajedno sa djecom koja pohađaju obavezni vid predškolske nastave obuihvaćeno je oko 500 najmlađih i taj broj će naredne školske godine biti još veći, istakla je direktorica JU Dječije obdanište Živinice mr.Edisa Šljivić.

 Čestike zaposlenim i mališanima uputio je i opštinski načelnik mr.Hasan Muratović, koji je tom prilikom istakao kako su tokom 50 godina rada kroz ovu odgojno obrazovnu ustanovu prošle brojne generacije mališana, koje su na osnovu prvih saznanja iz ove kuće krenuli ka putevima osvanja novih saznanja.

   Predškolski odgoj je sjajna sredina za razvoj emocija i reakcija kod najmlađih, te način da dijete, zapravo, izraste u zdravu i jaku ličnost nekog društva. Koliko su naši najmlađi ovladali smislom za život u zajednici pokazao je večerašnji program, u kojem smo vidjeli igrokaze, recitale, horsko muziciranje, pjesme, plesove i folklor, čime su oduševili veliki broj prisutnih u BKC-u./Š.G./


Sa večerašnjeg tradicionalnog godišnjeg programa Dječijeg obdaništa
 

Vaš komentar na članak: