Danas je u Drugoj osnovnoj školi u Živinicama boravila delegacija Romskog obrazovnog fonda iz Budempešte, koju su predvodile Eva Foldesi i Beata Bislim Olahova.Riječ je o fondaciji koja podržava obrazovanje Roma u BiH i imaju nekoliko projekata za te namjene, koje i finasiraju.

  Sa pomenutom delegacijom u Drugoj osnovnoj školi bili su prisutni i koordinatori UG Otoharin, koja čini značajne napore na stvaranju povoljnijih uslova obrazovanja djece romske populacije, o čemu nam je koordinator Dragan Joković iz Bijeljjine rekao:

 "Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin je formirano početkom 2005. godine od strane roditelja učenika romske nacionalnosti i drugih građana zainteresovanih za problematiku obrazovanja Roma u Bosni i Hercegovini.Otaharin je u saradnji sa fondacijom „Roma Education Fund“ počela sa implementacijom projekta „Integracija romskih učenika u osnovne škole u Bijeljini i Živinicama“, a provodi se jednu godinu, koja ističe krajem decembra".

 Prema riječima Faruka Delića, takođe koordinatora u Otaharin za Živinice, jednogodišnji porgram rada uspješno je realizovan, a glavni cilj projekta „Integracija romskih učenika u osnovne škole u Bijeljini i Živinicama“ je smanjenje socijalnih i obrazovnih razlika između Roma i drugih populacija, te podrška integraciji romske populacije u civilno društvo, na čemu su postignuti značajni rezultati.

 Fondacija za obrazovanje Roma Budimpešta godišnje izdvoji 42000 EUR-a za realizaciju projekata, o čemu Joković kaže:

 "Riječ je o finasiranju tri programa u BiH, od kojih po jedan u Živinicama u Drugoj osnovnoj školi i Bijeljini.Projekat podrazumjeva pomoć u pipremi učenika za školu, nabavku udžbenika, školskog pribora, pomoći roditeljima u pri upisu djece u školu.Takođe značajne napore ulažemo u realizaciju programskih zadataka osnovnih škola uključivanjem romske djece u razne vannastavne aktivnosti.Danas predstavnice Fonda za Rome iz Budimpešte nose povoljne ocjene o aktivnostima u Drugoj osnovnoj školi, sa aspekta pomoći romskoj populaciji i mislim da ćemo i dalje moći računati na njihova sredstva".

 Direktor Druge osnovne škole Asim Bojić upoznao je delegaciju iz Buduimpešte o radu i uključivanju učenika Roma u nastavni proces, kao i ostalim pitanjima koja su ih zanimala i naglasio je:

 "Za razliku od ranijih godina, kada su se u školu upisivala djeca starije dobi, danas se romska djeca upisuju u prvi razred kao i ostalu učenici i osipanja gotovo da i nema, tako da velika većina i završava osnovno obrazovanje, što ranije nije bio slučaj.Druga osnovna škola sigurno je najbolja u BiH po postignutim rezultatima u radu s nacionalnim manjinama, što je dokazano na takmičenju Kaleidoskom, gdje smo osvojili prvo mjesto i gdje  su romska djeca pokazala veliku stupanj znanja o običajima i tradiciji svog naroda.Od oko hiljadu učenika naše škole njih 129 su romska djeca i ona se iz godine u godinu sve bolje uklapaju u odogojno-obrazovni prosces"./Š.Gadžo/ 

Predstavnici iz Budimpešte i Otaharina u razgovoru sa direkorom Bojićem

Djeca na času slobodnih aktivnosti
 

Vaš komentar na članak: