Nakon dužih priprema  uskoro će ponovo letjeti avioni sa obližnje zračne luke u Dubravama kraj Živinica.Kako saznajemo od direktora Međunarodnog aerodroma «Tuzla» u Dubravama, Envera Jukanovića, završene su aktivnosti oko uspostavljanja nove zračne linije Sarajevo-Tuzla (Dubrave)-Frankfurt i obratno. Od ponedjeljka, 30.marta ove godine avion će saobraćati dva puta sedmično i to ponedjeljkom i srijedom.

   Uspostavljanje ove zračne linije je pokazatelj stanja tržišta i zainteresovanosti putnika, koji žele ići u korak s vremenom i brzim tempom života. Letove će za sada obavljati bosanskohercegovačka i Turska aviokompanija. Polasci iz Tuzle su u 15 sati, a slijetanje u Frankfurt je predviđeno u 17:25 minuta. Povratak iz Frankfurta je u 18:40 minuta, a dolazak u Tuzlu (Dubrave) u 21 sat.

   U drugoj polovini novembra, nakon instalacije svjetala za precizni prilaz, Međunarodni Aerodrom «Tuzla» u Dubravama je dobio odobrenje za korištenje i u noćnim uvjetima letenja.Za sada aerodrom raspolaže sa navigacijskim uređajima za neprecizni prilaz, a trenutno je u fazi projektiranje i instalacija sistema za instrumentalno slijetanje koji bi trebao biti funkcionalan i u upotrebi sredinom juna.I dalje su u toku aktivnosti oko iznalažanja novih partnera i drugih destinacija, kako bi se omogućio razvoj aerodroma i povoljan pristup za investitore.

   Kako ističe direktor Jukanović, zahvaljujući Federalnoj i Kantonalnoj Vladi, obezbijeđeni su minimalni tehnički uslovi za rada, a Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Aneks 4 Ugovora o komisionom kreditu za JP Međunarodni aerodrom «Tuzla» u Dubravama iz 2002. godine, a koji je namijenjen za investicioni program izgradnje platforme Aerodroma./Na naslovnici direktor Enver Jukanović/.

Aerodrom "Tuzla" u Dubravama

Vaš komentar na članak: