Odavno u našem gradu nismo primjetili dugu, sve do jutros u 8 sati, kada se pojavila na horizontu.Kako nastaje duga?

  Duga nastaje kad zrake svjetlosti prolaze kroz kapljice vode raspršene u zraku. Može se vidjeti kad kiša pada na jednom dijelu neba, a sunce sja na drugom dijelu. Da bi se moglo vidjeti dugu, sunce mora biti iza promatrača koji je okrenut prema kiši. Centar duge je točno nasuprot sunca.Što je sunce bliže horizontu, vidi se veći dio duge.

 Tako je to bilo jutros iznad Živinica!

Duga  iznad Živinica
 

Vaš komentar na članak: