Jedan od pokazatelja da RMU „Đurđevik“ sve uspješnije posluje i da će u budućnosti biti stabilan privredni subjekt, jedan od oslonaca razvoja TK jeste potpisivanje protokola o izmirenju duga po osnovu koncesionih naknada sa Vladom TK. Svoje zadovoljstvo potpisivanjem Protokola i ozbiljnošću koju je pokazao RMU „Đurđevik“ istakao je ministar za industriju, energetiku i rudarstvo u Vladi TK Željko Knežiček ističući da su Rudnici „Kreka“ sada ostali kao jedini dužnici.

Najveći dobitnik, općina Živinice

  „Potpisivanje protokola o izmirenju dugova po osnovu koncesija iz prethodnog perioda sa Rudnikom „Đurđevik“ izuzetno je važno, kako za Tuzlanski kanton, općinu Živinice tako i za sam Rudnik.  Radi se o iznosu od nekih 577 000 KM i sa zadovoljstvom moram da konstatujem da je RMU „Đurđevik“ učinio jedan značajan napor i uplatio dio sredstava unaprijed i tim omogućio potpisivanje Protokola. Rudnik je 23. septembra uplatio 270 000 KM, iako su trebali da uplate 144 000 KM, na taj su način pokazali ozbiljnost i doveli nas u poziciju da više ne možemo razmišljati o potpisivanju Protokola i doveli nas u još jednu, ja bih rekao povoljnu situaciju da razmišljamo o davanju dugoročne koncesije na 30 godina. Sve je ovo pokazatelj da je Rudnik i pored poteškoća koje je imao u ovoj godini sa plasmanom uglja, posebno u prvom dijelu godine, sa plasmanom prema Termoelektrani učinio značajan napor, izmirio svoje obaveze, kako prema lokalnoj zajednici, općini Živinica kojoj pripada 80% ovih sredstava tako i prema Vladi TK kojoj pripada 20%. Zahvaljujem se prije svega radnicima ali i upravi i menadžmentu Rudnika koji će i dalje imati našu maksimalnu podršku“ – kazao je Knežiček.

Rahimić, idemo dalje…

  Zijad Rahimić, generalni direktor RNU „Đurđevik“ istakao je nakon potpisivanja Protkola da je ovo jedna od faza, uspješno završena u definiranju budućih, strateških planova razvoja Rudnika.

  „RMU „Đurđevik“ je prošle godine poslovao pozitivno, izmirujemo sve svoje obaveze prema radnicima i državi, prema fondovima, penzionom i zdravstvenom, dobavljačima i ostalo. U ovom dijelu, plaćanja koncesionih naknada imali smo zaostatke iz prethodnog perioda, sukcesivno smo sustizali te zaostatke i evo došli smo u situaciju da do kraja ove godine te zaostatke u potpunosti sustignemo i praktični plaćamo samo tekuću naknadu. Koncesija je izdvajanje po iskopanoj toni uglja, 80% se plaća općini gdje je ugalj iskopan a 20% kantonu. Mi smo svjesni da plaćanjem koncesije Rudnik daje doprinos razvoju okruženja u kojem radi, općini Živinice jer se prije svega površinskom eksploatacijom stvaraju određeni problemi lokalnoj zajednici i to je naša, nesporna obaveza koja je i Zakonom definisana. Odmah po izmirenju dugova iz prethodnog periodu rješavat ćemo tekuću koncesionu naknada a sve sa ciljem da dobijemo dugoročnu koncesiju na ugalj, cilj nam je da dođemo u poziciju da stvaramo dugoročnije i konkretnije strateške planova razvoja Rudnika koje ćemo provoditi u budućnosti“, kazao je Rahimić./ M.Čajić/

Rahimić i Knežiček zadovoljni potpisanim sporzumom
 

Vaš komentar na članak: