Nedavno su u RMU Đurđevik u mirovinu ispraćeni imenjaci, Faik Hadžić i Faik Omazić. Oba su odradila puni staž i otišli u zasluženu mirovinu.svoje radne vjekove obilježili su marljivim radom i doprinosom uspjehu kolektiva.

 Faik Hadžić je započeo i završio radnu karijeru u Đurđeviku, dok je njegov imenjak počeo kao prosvjetni radnik u Osnovnoj školi Šerići, gdje se nije dugo zadržao!

 "Počeo sam raditi u elektro službi Jame, potom nastavio kao nadzornik elektro održavanja, a duži period proveo sam kao poslovođa ove radne jedinice.Jedan period bio sam inž.tehnološkog procesa u Jami i inž.elektro postrojenja zaštite na radu RMU Đurđevik", priča nam Faik Hadžić.

 Hadžić je i dugogodišni aktivista u Sindikatu  Đurđevika, a bio je i član Sindikata rudarstva i energije F BiH.

 Faik Omazić je radio kao šef Kadrovske službe Rudnika Đurđevik, ali je kasnije prekomandovan u društveni standard, čemu se nekada pridavao izuzetan značaj. Tokom dugog radnog vijeka bio je direkotr odmarališta u Gradcu, gdje su rudari nekada imali svoj hotel na Jadranu. U mirovinu je ispraćen sa radnog mjesta rukovodioca društvenog standrada.

 Na kraju, poželimo im ugodne dane u mirovini, uz pjesmu "Kolika je da je neka dugo traje"!/Š.G./

Faik Omazić i-Hadžić /desno/
 

Vaš komentar na članak: