SARAJEVO, Jahorina, 26.maj – Dvodnevni trening za predstavnike pet opština iz Republike Srpske o  provođenju vaspitnih mjera za maloljetne prestupnike kao dio  UNICEF-ovog Programa „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH – SPIS”, koji se realizuje u deset općina/opština u BiH završen je danas na Jahorini.

  Trening je realiziran na osnovu iskazanih potreba institucija i predstavnika lokalnih vlasti. Prethodno su i u pet općina u Federaciji BiH – Novom Travniku, Novom Gradu Sarajevo, Livnu, Stolcu i Sanskom Mostu održani dvodnevni treninzi čija tema je određena na osnovu potreba profesionalaca iz oblasti socijalne i dječije zaštite iz ovih lokalnih zajednica.
 
  „Početkom ove godine donesen je Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku koji je u potpunosti okrenut ka dobrobiti djece i u toku je njegova prezentacija. Kako su akteri dječije zaštite u opštinama SPIS-a već dobro uvezani kroz taj projekat, te su postigli zavidne rezultate, među prvima su kojima se Zakon prezentira, kako bi se na njihovom primjeru i u drugim opštinama uvezali akteri dječije zaštite i kroz multisektoralnu saradnju izbjeglo udvajanje posla na provođenju Zakona“, kazao je na radionici na Jahorini, Dragan Uletilović, sudija za maloljetnike Osnovnog suda Banja Luka.

  O provođenju vaspitnih mjera za maloljetnike govorila je i tužiteljica Okružnog tužilaštva Banja Luka, dok je kao jedan od pozitivnih primjera predstavljen projekat „Podrška djeci sa problemima u ponašanju, smanjenje njihovog broja i razvoj prventivne mjere na lokalnom nivou“ koji se provodi u okviru Integrisanog centra za rani rast i razvoj u Laktašima.
 
  Svaka općina u Federaciji BiH je prepoznala različite potrebe za edukacijom i na taj način su nadopunjavali svoja znanja iz socijalne i dječije zaštite.  U općini Stolac je održan trening na temu „Informatička edukacija iz oblasti programa MS Office-a“, dok je u općinama Sanski Most i Novi Travnik održan trening „Zaštita i samozaštita profesionalaca o oblasti socijalne i dječije zaštite“. Učesnici u općini Novi Grad su izrazili potrebu za održavanjem treninga za pisanje projektnih prijedloga i upravljanje projektnim ciklusom u skladu sa EC aplikacijom. Preostali trening će se održati 2. i 3. juna u Livnu na temu „Rad sa odgojno zanemarenom i zapuštenom djecom“.

  „Ova edukacija je veoma korisna jer u mojoj organizaciji apliciramo na različite grantove i često budemo u nedoumici šta je to što se traži od nas. Na ovoj radionici smo se upoznali sa komplikovanom procedurom pri apliciranju i sigurna sam da će nam ova predavanja pomoći da ubuduće lakše pristupamo projektima koji su od šireg značaja za našu zajednicu“, istakla je učesnica radionice u Sarajevu, Sabina Bečić iz organizacije „Lingvisti“.

  Učesnici u svim općinama/opštinama su izrazili zadovoljstvo održanim treningom i istakli značaj ovog projekta za njihovu općinu/opštinu. Istakli su kako su sretni što se program SPIS implementira u njihovoj zajednici jer su kroz trogodišnju uključenost u ovaj program imali priliku prisustvovati odličnim edukacijama koje će, prema njihovom mišljenju, omogućiti što bolju zaštitu djece./Adnana Jabučar/

Sa današnjeg  treninga na Jahorini

 

Vaš komentar na članak: