Ekološko udruženje “Jezero”  iz Šerića   ovih je dana počelo sa realizacijom projekta “Primarna prevencija ovisnosti kod mladih”.  Projekat  se sastoji od nekoliko dijelova, a prvi se odnosi na edukaciju mladih i roditelja o značaju  borbe protiv ovog velikog društvenog zla.O tome je u OŠ “Šerići”, za učenike osmih i sedmih razreda, organizovana  radionica, koju je vodio Jasim Pepić, diplomirani psiholog i pedagog. Osim istaknutog,  u planu je izrada i podjela posebnog  edukativnog letka, koji će biti podjeljen učenicima i  roditeljima.

   Jasim Pepić je posebno istakao:

  "U posljednje vrijeme svi smo svjedoci  negativnih  posljedica zloupotrebe droga u našoj opštini, a i na području našeg kantona. Imajući u vidu ozbiljnost problema zloupotrebe droga kod mladih, potrebno je da se organizuje što više ovakvih radionica, kako bi se mladi što više educirali  o ovom problemu.  Upravo je to i bio cilj ove naše radionice koju smo realizovali, da mlade osobe dobiju osnovne informacije o problemu ovisnosti o drogama, sa posebnim akcentom na fizičke i psihičke posljedice zloupotrebe droga".

    Aktivista i predsjednik  Eko udruženja „Jezero“ Amir Tursunović daje puni podršku održavanju ovakvih radionica:

“Pojave ovisnosti kod mladih je veliki problem u čije rješavanje se trebaju uključiti škole, nevladine organizacije, roditelji i lokalna zajednica. Mladi  na našoj opštini nemaju dovoljno sadržaja za provođenje slobodnog vremena. U opštini ne postoji fond za projekte mladih i projekte nevladinih organizacija. Međutim,  Ministarstvo zdravstva TK je prepoznalo značaj ovog projekta i odlučilo da podrži naše aktivnosti.Radionice na ovu temu mogu mnogo doprinijeti odvraćanju  mladih da na vrijeme izbjegnu stramputice u koje je vodi droga ”.
  
   Drugi dio projekta  je usmjeren na pružanje raznih sadržaja koji će mladima pružiti mogućnost kvalitetnijeg  provođenja slobodnog vremena.Kreativna radionica će omogućiti rad na izradi određenih predmeta i izražavanje vlastite kreativnosti. Osim toga, u okviru Omladinskog centra “Šerići” biće organizovan  kurs engleskog jezika i informatike.

    U školi je planirano postavljanje oglasne table koja  će poslužiti za kvalitetnije informisanje učenika o mogućnostima aktivnog sudjelovanja u realizuju  projekata Ekološkog udruženja “Jezero”, Izviđačkog odreda “Duga”, KUD “Modrački mornari” i ostalih organizacija./Š.G./

Polaznici radionice o primarnoj prevenciji od ovisnosti u Šerićima
 

Vaš komentar na članak: