„Očistimo svijet“ je međunarodni projekt zaštite životne sredine zamišljen da ujedini društva širom svijeta u jednoj akciji, kako bi iskazali brigu za našu lokalnu životnu sredinu. Učešćem u aktivnostima čišćenja građani mogu istovremeno da ostvare
i trenutne rezultate (čišćenje određene lokacije) i trajne promjene u svojim lokalnim sredinama.
   
  Odred izviđača „Duga“ – Tuzla je na osnovu svojih kontinuiranih akcija na zaštiti životne sredine, 2008.godine primljen u članstvo međunarodne ekološke kampanje  „Očistimo svijet“,  kao jedina ekološka organizacija iz BiH .

  Ekološka projekt „Očistimo svijet 2009“ je zamišljen da se realizira u svim općinama Tuzlanskog kantona, a u svakoj lokalnoj zajednici  bilo koja grupa građana ili udruženje građana,  koje želi da održi akciju čišćenja može se registrirati u Organizacionom odboru (O.I.“Duga“),  gdje će potom dobiti elaborat i vodič sa uputama o načinu izvođenja akcije.

  Koncept projekta „Očistimo svijet 2009“ je jednostavan. Aktivnosti čišćenja
izvršavaju grupe volontera zajedničkim radom u svojoj lokalnoj zajednici (škola, mjesna zajednica, park,  javne površine oko stambenih zgrada, rijeke, putevi  …), kako bi je učinili čistijim i prijatnijim mjestom za život.Tako je ove godine Duga organizovala niz akcija i dala je značajan doprinos realizaciji ovog ekološkog projekta.

 ZNAČAJNO UČEŠĆE ŠKOLA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

   Dodjelom priznanja 18.oktobra u Izviđačkom domu – Ljubače završena je Međunarodna kampanja zaštite životne sredine „Očistimo svijet 2009“, u kojoj je učestvovalo 7 osnovnih, 4 srednje škole i 5 nevladinih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona.
 
   Preko  1.500 djece, omladine i odraslih uključeno je u akcije čišćenja
 školskih dvorišta (osnovne i srednje škole), a nevladine organizacije realizirale su slijedeće aktivnosti:

–    Sportsko ribolovno društvo „Rudar-Kreka“ Tuzla (čišćenje obale jezera Modrac)

–    Ekološko udruženje „Jezero“ – Šerići (čišćenje Šerićke bare – močvarni eko-sistem i pristupnog puta)

–    Udruženje građana „Sretni romi“ – Tuzla (čišćenje i uređenje ulice u romskom naselju Mosnik)

–    Planinarsko društvo „Konjuh“ – Tuzla (čišćenje obala rijeke Gostelje)

–    Odred izviđača „Duga“ – Tuzla ( postavljanje žardinjera i ukrasnog bilja u ispred Osnovne škole „Ljubače“ i čišćenje parka u centru Mjesne zajednice Ljubače.
 
        Realizacijom projekta „Očistimo svijet 2009“ djeca, mladi i odrasli osigurali su u svojoj lokalnoj sredini čistije i ugodnije mjesto za boravak i život, a  podstakli su i ostale građane da  vode više računa o svojoj zajednici na trajnoj osnovi, te  da  razmotre pitanja: šta se dešava sa smećem i drugim otpacima proizvedenim i korištenim u lokalnoj sredini i što svaki građanin može da uradi na zaštiti životne sredine.

        Po završetku akcije čišćenja svaka organizacija je dostavila izvještaj sa fotografijama Organizacionom odboru, nakon čega se sumirani rezultati kampanje (broj učesnika i lokacija, prikupljeni otpad), a zajednički izvještaj sa prilozima dostavljen u sjedište međunarodne  kampanje „Očistimo svijet“ u Australiju.

      Ova kampanja (Clean Up the World) je podržana od UN-ovog programa zaštite životne okoline (UNEP), kompanije Google, a također i od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, te fabrike voćnih sokova „VITALIS“ – Tuzla.
 
LISTA  UČESNIKA  MEĐUNARODNE EKO-KAMPANJE „OČISTIMO SVIJET 2009“

    Škola/NVO
1. JU OŠ „HUSINO“ – Husino
2. JU OŠ „LJUBAČE“ – Ljubače
3. JU OŠ „PASCI“ – Pasci
4. JU OŠ „PAR-SELO“ – Par-Selo    
5. JU OŠ „ŠERIĆI“ – Šerići
6. JU OŠ „KALESIJA“ – Kalesija
7. JU OŠ „LUKAVAC GRAD“ – Lukavac
8. JU GIMNAZIJA „Meša Selimović“ – Tuzla
9. JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA – Tuzla
10. JU MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA – Tuzla
11. JU MJEŠOVITA SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA – Tuzla
12. EKOLOŠKO UDRUŽENJE „JEZERO“ – Šerići
13. PLANINARSKO DRUŠTVO „KONJUH“ – Tuzla
14. SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „RUDAR-KREKA“ – Tuzla
15. UDRUŽENJE GRAĐANA „SRETNI ROMI“ – Tuzla /Stariješina OI Duga Tomo Tokić/

Učenici-izviđači među prvima dali veliki doprinos uspjehu akcije  i stvaranju ljepšeg ambijenta za život
 

Vaš komentar na članak: