Realizujući projekat “Arhus centri za informisanje i učešće javnosti u oblasti okoliša“, podržan od EU i Misije OSCE u BiH, Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i Centar za životnu sredinu iz Banjaluke od 10. do 12. maja, u pansionu “Kipovi“ u Tuzli, organizuju trening radionicu “Arhuska konvencija i strateški okvir Arhus centara u Bosni i Hercegovini“ za predstavnike lokalne vlasti i organizacija civilnog društva.

 
Trening-radionica ima za cilj:
 
·Da pojasni uloge organa javne uprave, građana i organizacija civilnog društva u implementaciji Arhuske konvencije;
 
·Da obuči predstavnike lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva o modelima saradnje kako bi zajednički mogli odgovoriti na zahtjeve odgovornog upravljanja okolišem i demokratskim procesima;
 
·Da predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva osposobi za rad sa vlastima i građanima, na kampanjama zagovaranja provođenja zakonodavstva na lokalnom nivou u vezi sa zaštitom okoliša i ljudskih prava u skladu sa principima Arhuske konvencije.
 
  Realizacija ove radionice je jedna od pripremnih aktivnosti za uspostavljanje dva regionalna Arhus centra u Banjaluci i Tuzli, pored već postojećeg Centra u Sarajevu. Arhus centri će olakšavati pristup informacijama građanima i institucijama, pružati pomoć građanima u ostvarivanju prava na učešće u donošenju odluka o okolišu, kao i podršku u pravnoj zaštiti ljudskih prava u oblasti okoliša./V.Rizvić/

Vaš komentar na članak: