Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je prospekt pod nazivom Šerićka bara, koji rječju i slikom objašnjava ovaj jedinstven močvarni ekosistem, smješten na južnoj strani jezera Modrac.Od  nastanka do danas omogućila je opstanak raznovrsnom biljnom i životinjskom svijetu, koji do sada nije istraživan.

  «Zadovoljstvo je što je Federalno ministarstvo okoliša i turizma prepoznalo značaj ekosistema Šerićke bare, na koji smo mi stalno  ukazivali, kao  na ovaj jedinstveni prostor.Područje je posebno značajno za gniježđenje, hrannjenje i kao odmorište ptica močvarica.

  Močvarna staništa su veoma važna zbog svojih  ekoloških osobina, a ubrajaju se među najugroženije ekosisteme zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernog iskorištavanja njihovih resursa», objašnjava nam poznati ekolog Šerića Amir Tursunović.

  Prospekt je štampan u kolor tehnici, tekst obuhvata biljni i životinjski svijet, te značaj ekosistema Šerićke bare, koji se očuvao uprkos velikom zagađenju Spreče i njenih pritoka.Bara zauzima prostor dužine 860 metara, širine 250 i dubine 1 metar, dok je obalni dio obrastao močvarnom vegetacijom rogoza i trske, a pokriva znatno veću površinu!

  Ekološko udruženje Jezero iz Šerića 2008.godine realizovalo je projekat «Uređenje Šerićke bare», podržan od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koji je obuhvatio štampanje  prospekta, izgradnju drvenog mola , te  pristupnog puta  do bare./Š.Gadžo

Naslovnica prospekta Šerićke bare

Vaš komentar na članak: