U Bosni i Hercegovini je u toku kampanja potpisivanja Deklaracije o podršci i jačanju regionalne saradnje zemalja  zapadnog Balkana u oblasti okoliša/ životne sredine.

  Dvanaest nevladinih organizacija, članica BELLS pokreta, iz Banja Luke, Bihaća, Brčkog, Bugojna, Dervente, Lukavca, Mostara, Priboja, Sarajeva, Tuzle, Zavidovića i Zenice započele su kampanju potpisivanja Deklaracije o podršci i jačanju regionalne saradnje zemalja  zapadnog Balkana u oblasti okoliša/ životne sredine.

  Ovom kampanjom, koja traje od 15. juna do 15. jula 2010.godine, traži se podrška 10.000 građana da se utiče na donosioce odluka da pitanja održivog razvoja i okoliša/životne sredine uključe u kreiranje i sprovođenje razvojnih politika, kao i da utiču na brže donošenje i primjenu zakona koji su usaglašeni sa EU zakonodavstvom i time doprinesu boljem kvalitetu života građana.

  Osim na ulicama, građani Bosne i Hercegovine mogu podržati ovu akciju i potpisivanjem peticije na http://www.ekologija.ba /Vanja Rizvić/

Sa potpisivanja deklaracije podrške u Tuzli
 

Vaš komentar na članak: