Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Mirjanom Ninković, predstavnicom Doma zdravlja Doboj, organizovao je 13. oktobra 2011. u Doboju posjetu Domu zdravlja i Opštoj bolnici Sveti Apostol Luka.

  Ovom prilikom se 18 predstavnika zdravstvenih ustanova sjeveroistočne BiH, inspekcijskih službi TK i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koji su ujedno i članovi radne grupe za izradu Regionalnog plana upravljanja medicinskim otpadom (RPUMO) u regionu sjeveroistočne BiH, upoznalo sa jednim od dobrih primjera upravljanja medicinskim otpadom u BiH, od samog razdvajanja na izvoru nastanka u Domu zdravlja pa do njegove konačne obrade u postrojenju bolnice.

  Posjetitelji su bili u mogućnosti da obiđu službe Doma zdravlja: porodična medicina, stomatologija, laboratorija i služba hitne pomoći i da vide originalnu ambalažu za medicinski otpad, kao i ambalažu koju su osmislili i izradili sami uposlenici Doma zdravlja. Nakon posjete službama, obišlo se i skladište ustanove u koju se odlaže otpad koji dalje preuzima bolnica Sveti Apostol Luka.

  Prilikom obilaska postrojenja za obradu infektivnog otpada koje se nalazi u krugu bolnice, prisutni su informisani o radu postrojenja i na primjeru su mogli vidjeti način upravljanja postrojenjem, kao i dobiveni obrađeni otpad koji je bezopasan i koji se može odlagati na deponiju.

  Upravljanje medicinskim otpadom je u BiH prepoznato kao jedan od velikih problema i njegovo rješavanje je postalo prioritet zdravstvenih ustanova, ali i predstavnika vlasti i firmi za odvoz i zbrinjavanje ovog otpada./Vanja Rizvić/

Vaš komentar na članak: