Općina Živinice u zadnjem vremenskom intervalu počinje intezivnije sa ekološkim projektima na području naše općine.I tako aplicirajući projektima na grantove pokušava stvoriti bolje uvjete za  život,odnosno očistiti smeće te prostore sa kojih je uklonjen otpad održati čistim.

  Novi projekat sa kojim je općina započela je „Čišćenje obala vodotoka na području općine Živinice“.

  Donator za implementaciju pomenutog projekta je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine,takođe važno je napomenuti i da  općina  Živinica sufinansira navedeni projekat.Projekat ima dvostruki efekat da se očisti postojeći otpad te da se djeluje preventivno da ne bi dolazilo do daljnjeg odlaganja krutog otpada u blizini te u koritama rjeka.Općinski načelnik je formirao i jedinicu za realizaciju projekta gdje su imenovani predstavnici:

  Službe CZ-e,DD Komunalno,IDVD RMU Đurđevik,JU Biro za zapošljavanje,PU Živinice i CK Živinice zaduženi za implementaciju projekta.

  Imenovani subjekti su zaduženi da pruže logističku potporu za realizaciju projekta osobama koje su zadužene za čišćenje vodotoka,a radi se o nezaposlenim osobama koje se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje.Trenutno je angažovano oko 50 već pomenutih osoba.Također je angažovan i jedan sanitetski tehničar iz Crvenog križa Živinice koji u slučaju povreda može djelovati blagovremeno te poveđenim pružiti prvu pomoć.Realizacija projekta je započeta 10.novembra tekuće godine na koritu rijeke Gostelje na granici sa općinom Kladanj i do sada je vrijeme bilo pogodno za radove, pa se nadamo  da će i u narednom periodu vrijeme poslužiti i da ćemo imati čistu općinu, te da će građani shvatiti značaj čiste okoline i čuvati je, a ne zagađivati./Edin Husović/

Čišćenje riječnog korita
 

Vaš komentar na članak: