Vrijedni ekolozi Osnovne škole Bašigovci nastavljaju svoje aktivnosti pa su ovih dana zasadili nove sadnice voćki u svom voćnjaku, a izveli su i akcije na čišćenju Rajskog jezera Bašigovci. Osnovna škola u Bašigovcima ima niz sekcija, a među upješnijim svakako je Eko sekcija Ševar, formirana 1995.godine.

  Ševar je barska biljka od koje su u starija vremena  pravili hasure, a danas se rade moderni prostirači, kao i ležaljke na plažama, te su mladi odlučili da po toj biljci daju naziv svojoj sekciji! Od osnivanja do danas postižu se zapaženi rezultati, što se može primjetiti pri samom ulasku u ovo selo, koje je čisto i nigdje ne možete vidjeti otpadni materijal.

  „Imamo vrijedne učenike, pohađaju mnoge sekcije i na školskim takmičenjima osvajaju nagrade, često i prava mjesta. Želim pohvaliti i učenike Eko sekcije Ševar, koji stižu svuda i uspješno realizuju svoje planske zadatke tokom školske godine“, ističe direktor OŠ Bašigovci Šahim Umihanić.

 O ekolozima se brine i pruža stručnu pomoć koordinator mr.sci. Sead Noćajević, profesor biologije u školi. Hvali učenike, članove Eko sekcije Ševar:

 "Učenici vrijedno rade, pokazuju veliko interesovanje za realizaciju naših projekata u čijem donošenju sami učestvuju.Rade na uređenju užeg i šireg školskog područja, pa i cijelog mjesta. Značajne uspjehe postigli su u realizaciji projekta Degradacije i rekultivacije zemljišta na površinskim kopovima živiničke opštine. Time su dali doprinos viziji uređenja Rajskog jezera u Bašigovcima, koje je takođe prethodno bilo površinski kop RMU Đurđevika.Radili smo još nekoliko prokjekata od lokalnog do globalnog značenja".

Realizacija projekta Juriš na okoliš
i učešće u medijima

 Prema riječima predsjednika Eko sekcije Ševar, učenika  Kenana Trumića, mnogo je postignuto na projektu Lestduit, Juriš na okoliš, te interno takmičenje Postani dobar ekolog:

 "Svake školske godine organizujemo interno takmičenje i učenici se trude da osvoje što više bodova, kako bi postali vlasnici titule Ekolog godine.Bodovi se dobiju za razne aktivnosti i doprinos zaštiti čovjekove okoline.Tako je za prošlu školsku godinu za ekologa godine peroglašen učenik Eldar Dervišević".

 Mladi ekolozi Bašigovaca nisu ni danas mirovali, pa su održali druženje sa dnevnim redom u kojem su preovlađivale teme informativnog sadržaja, izdavanje internog lista, rad Radio stanice Ševar, te saradnji sa PD Borovnica, uređenja Rajskog jezera i putovanju u Ustikolinu.

  Uspjesi ekologa Ševara privukli su pažnju medija pa će aktivisti ove sekcije narednih dana biti gosti TV Slona, RTV TK, BHT1, FTV, OBN i drugih.Termin gostovanja mladih ekologa na pomenutim medijima naknadno će biti objavljen na vlastitoj web stranici www.ekosekcijasevar.blogspot.com /Š.Gadžo/

Grupa mladih ekologa iz Bašigovaca

Barska biljka po kojoj je sekcija dobila ime
 

Vaš komentar na članak: