Planinska rijeka Krivača u podnožiju planine Javornik,  ni davne 1956. godine zbog ekstremno  visokih temperatura koja je uzrokovala  glad,  nije isušila vodotok rijeke Krivače.

 Ovih dana svjedoci smo stravične prirodne katastrofe  (nama čovječanstvu upozorenje ) uvjetovana visokim temperaturama i nedostatku padavine nestala je voda u vodotoku pomenute rijeke. Nestanak vode ugrozio je biodiverzitet rijeke Krivače. Doslo je do masovnog pomora raznovrsnih ribljih populacija, kao i autohtonih populacija riječnog raka.

  "Grupa ekologa iz eko  udruženja "Lillium" Svojat su krenuli u spašavanje iznemoglih i ugroženih vodenih životinjskih vrsta. Spašeno je na stotine individua ribe,  kao i oko 350 individua riječnih rakova. Prebacivali su ih u vodotok, koji je imao biološki minimum vode i na taj način  su spašeni", kaže nam mr.sc. Sead Noćajević iz pomenutog udruženja ekologa Svojata.

Korito rijeke Krivače bez vode

Rakovi iz korita Krivače

Posuda pomoću koje su ribe iz Krivače preseljene u drugo stanište
 

Vaš komentar na članak: