Dana je u Šalter sali općine Živinice otvoren info pul o energetskoj efikasnosti, koji ima za cilj građane upoznati sa aktivnostima na povećanju efikasnosti potrošnje energije u zgradama ili objektima. Uvođenjem mjera energetske efikasnosti u zgrade i objekte, ljudi smanjuju nepotrebno rasipanje i prekomjernu potrošnju energije. Stoga, korisnici zgrada ili objekata ostvaruju direktne financijske uštede i poboljšanje kvalitete boravka.

  Otvaraćjući info pult o energestsko efikasnosu općinski načelnik mr.Hasan Muratović je rekao:

 "Danas prisutvujemo otvaranju prve info tačke u Tuzlanskom kantonu, a ovo će uslijediti u svim općinama. Mi smo još ranije realizovali projekat javne rasvjete, kada smo zamijenili živine sijalice natrijevim, čime smo postigli 62 odsto ušteda i da to nismo uradili mi danas ne bi imali potrebna sredstva za plaćanje visokih troškova električne javne rasvjete. Ovim želimo educirati građane, da ih podstaknemo na razmišljanja i da sami učine prve korake u energetskoj efikasnosti, kako bi smanjili troškove gdje je to moguće. Osim uštede energije, mjere energetske efikasnosti će poboljšati životni standard ljudi koji žive ili rade u zgradi ili objektu".

  S obzirom na smanjenje potrebe za primarnom energijom, energetska efikasnost je jednaka novom izvoru energije. Evropska Unija naglašava važnost energetske efikasnosti i uvela je energetsku efikasnost u ključne ciljeve Europske Unije do 2020. godine – 20% povećanje energetske efikasnosti, 20% povećanja upotrebe obnovljivih izvora energije i 20% smanjenja karbonskih emisija, sve do 2020. godine.

  Ključna područja u kojima se mogu primijeniti mjere energetske efikasnosti su toplinska izolacija zgrade – izolacija vanjskog omotača (zidovi, krov i pod), prozori, roletne, grijanje, korištenje električne energije u domaćinstvu – štedljiva rasvjeta, kućanski električni uređaji uključujući frižidere, mašine za pranje i sušenje veša, mašine za pranje suđa, i male kućanske uređaje – TV, DVD, muzičke linije, kompjutere, printere, mikrovalne pećnice, miksere, ventilatore i dr.

  Prema riječima zamjenika direktora USAID za BiH Maka Kamenice  od danas u Šalter sali općine Živinice građanima je na raspolaganju propagandni materijal o energetskoj efikasnosti, tako da će imati priliku bolje se upoznati o učinkovitim energetski efikasnim rješenjima koja predstavljaju značajne uštede./Š.G./

Muratović primio Povelju o energetskoj efikasnosti u TK

 

Vaš komentar na članak: