Udruženje „Djeca – Stubovi svijeta“ organizovalo je u prostorijama Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla  javnu tribinu o temi „Etika i poslovanje sadašnjosti i budućnosti“. Uvodničar je bio prof.dr. Rifat Klopić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

  Govoreći predstavnicima  mlade generacije profesor Klopić je kazao da poslovanje  zasnovano na nemoralu gotovo da nije moguće u zemljama sa razvijenim tržišnim poslovanjem. Društvo i potrošači   reaguju na takve pojave  i onemogućavaju ih. Tako je u razvijenim zemljama ali ne i u  zemljama u tranziciji, kao što je i BIH, gdje je evidentan pad vrijednosti  i morala.

  U svijetu ne postoji opće prihvaćeni pristup u rješavanju moralnih pitanja  u modernom poslovanju. Pristup  koji zagovara  profesor  Rifat Klopić  podrazumjeva ulaganje u odgoj i obrazovanje.  Govoreći mladima koji će  za neokoliko godina  biti akteri poslovnog života naše zemlje  on je  kazao da su najbolje  kompanije u svijetu one koje imaju lidere koji djeluju rukovodeći se moralnim vrijednostima./Đuro Škondrić/ 

Vaš komentar na članak: